Hakemler için talimatlar

Raporunuzu hazırlarken aşağıdaki bilgiler size yardımcı olacaktır:


1- Lütfen makale değerlendirme formunu eksiksiz doldurunuz.


2- Bu makale bilimsel olarak titiz, doğru ve doğru mu?


3- Çalışma ilgili ve yeni mi ve daha önce yayınlanmış olan sonuçlara önemli ölçüde katkıda bulunuyor mu?


4- Bu yazının alanda ne gibi bir etkisi olacağını düşünüyorsunuz?


5- Yazar en yeni ve en uygun eserlere atıfta bulundu mu?


6- Ünvan yeterli ve uygun mu?


7- Makale iyi yazılmış ve eser açıkça iletiliyor mu?


8- Özet, makale hakkında temel bilgiler içeriyor mu?


9- Şekiller ve tablolar açık ve net ve başlıklar bilgilendirici mi?


10- Makale, ne öğrenildiğini ve neden ilginç ve faydalı olduğunu özetleyen, dikkatlice yazılmış bir sonuç içeriyor mu?