Amaç ve Kapsam

Cumhuriyet Tıp Dergisi (CMJ), tıbbın her alanda yürütülen ilginç klinik ve deneysel araştırmaları, ilginç vaka raporlarını ve klinik görüntüleri, incelemeleri, başyazıları, mektupları, yorumları ve mektupları yayınlayan, hakem tarafından gözden geçirilmiş bir açık erişimli uluslararası dergidir. Editör, yayın ve araştırma etiği ile ilgili raporları içerir. Dergi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin resmi yayın organıdır ve yılda dört kez olmak üzere, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında basılır. Derginin dili İngilizce'dir.

Dergi bağımsız ve tarafsız çift-kör hakemli yayıncılık ilkelerine dayanmaktadır. Yalnızca başka bir yerde yayınlanmak üzere inceleme altında olmayan, yayınlanmamış makaleler gönderilebilir. Cumhuriyet Tıp Dergisi, bir diğeri farklı bir dilde yayınlanmış olsa bile, birden fazla başvuru ve çoğul başvuru kabul etmemektedir. Yayınlanacak materyalin bilimsel içeriğinden yazarlar sorumludur. Cumhuriyet Tıp Dergisi, makalenin dayandığı araştırma materyallerini isteme hakkını saklı tutar.

CMJ tıbbın son gelişmelerine adanmış uluslararası bir dergidir. Bu derginin amacı, dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları ve akademisyenler için ortak bir platform sağlamak, tıbbın farklı alanlarındaki çeşitli yeni sorunları ve gelişmeleri teşvik etmek, paylaşmak ve tartışmaktır.

Cumhuriyet Tıp Dergisi, Index Copernicus International'de endekslenmektedir. Dergi yeniden yapılanma sürecindedir. Editör'den alan editörlerine, talimatlardan inceleme sürecine kadar daha iyi bir dergi oluşturmak için üzerinde çalışılmakta ve yeniden şekillendirilmektedir. Bu kapsamda yeni endeks başvuruları yapılmaktadır. Yakın zamanda DOAJ'da EMBASE, DOAJ, EBSCO endekslenmeyi bekliyoruz. Tüm makaleler web sitemizde PDF formatında da mevcuttur (www.https: //dergipark.org.tr/223) ve ücretsiz olarak indirilebilir.

Cumhuriyet Tıp Dergisi tıp ile ilgili orjinal araştırmaları, incelemeler ve vaka raporları yayınlamaktadır. Sadece tıp alanındaki çalışmalar değil kimya, gelişimsel biyoloji, fizyoloji ve ilgili dokuların patolojisinin yanı sıra mikrobiyoloji, biyomalzemeler ve davranış bilimleri gibi tıpla ilişkili akandaki makaleleri yayınlamaktadır.