Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 42, Sayı 1, 3 - 8, 20.05.2020
https://doi.org/10.7197/cmj.vi.711086

Öz

Kaynakça

  • 1. Özel, A. ve Çakıl, E. (2007).Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler. Tıp Araştırmaları Dergisi 5:140-143. 2. Aktepe, C., Baş, M., Tolon, M. (2015). Müşteri İlişkileri Yönetimi. Detay Yayıncılık, Ankara. 3. Engiz, O. (1997). Sağlık Hizmetlerinde Hasta Tatmini Hastane Yöneticiliği, Nobel Tıp Kitapevleri. 4. Özen, Ü., Çam, H. ve Yalçın Aslay, F. (2011). “Kalite Boyutları ve Sağlık Hizmeti Unsurları Açısından Hasta Memnuniyetine Bir Bakış: Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde Örnek Uygulama. Akademik Yaklaşımlar Dergisi 2:25-43. 5. Anderson, E.A (1995).Measuring Service Quality at a University Health Clinic, International Journal of Health Care Quality Assurance, 8(2): 32-37. 6. Zaim, H., Tarım, M. (2010). Hasta Memnuniyeti: Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Alan Araştırması, Sosyal Siyaset Konferansları, 59(2): 1-24. 7. Taşlıyan, M. ve Gök, S. (2012). Kamu ve Özel Hastanelerde Hasta Memnuniyeti: Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2: 69- 94. 8. Günal, M. (2007). Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Hasta Tatmini, Yayınlanmamış Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 9. Koç, H. H. (2011). Yapısal Eşitlik Modelleri: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. Yayınlanmış Doktora Tezi. 10. Örs, H. (2007). Hizmet Sektöründe Rekabet Stratejisi Aracı Olarak İlişki Kalitesi: Ölçülmesi Ve Müşteri Memnuniyeti İle İlişkisi, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: 52. 11. Erdem, Ş. (2007). Sağlık Hizmetleri Pazarlaması: Hastaların Sunulan Hizmetlerin, Kalitesini Algılamaları Üzerine Bir Uygulama. Yayınlanmış Yüksek Lisans T ezi 12. Büber, R. ve Başer, H. (2012). Sağlık İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti: Vakıf Üniversitesi Hastanesinde Bir Uygulama. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 4:265-274. 13. Genç, H. (2011). Toplam Kalite Yönetimi Dahilinde Hasta Memnuniyeti (Sivas Devlet Hastanesi’nde Bir Alan Araştırması). Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. 14. Önsüz, M. F., Topuzoğlu, A., Cöbek, C. U., Ertürk, S. vd. (2006).İstanbul’da Bir Tıp Fakültesi Hastanesinde Yatan Hastaların Memnuniyet Düzeyi. Marmara Medical Journal 21:33-49.

Customer satisfaction in health: A research in public hospitals

Yıl 2020, Cilt 42, Sayı 1, 3 - 8, 20.05.2020
https://doi.org/10.7197/cmj.vi.711086

Öz

Objective: Hospitals constitute the widest part of treatment services, and it is important to measure the satisfaction of the customers, i.e patients, from the service they received in terms of these institutions in order to improve themselves. The purpose of this study is also defined the satisfaction of in-patient in public hospitals (secondary and tertiary) in Sivas province.
Method: Patients are hospitalized in Sivas Numune Hospital and Sivas Cumhuriyet University Practice and Research Hospital consisted of the population and sample of the study . The survey method was used as a data collection tool, and the data of the study were collected from 697 in-patients between 1 November 2018 and 31 January 2019. The data were evaluated in the statistical package program with descriptive statistics, “independent sample T test” and “Anova test”.
Results: It was found that the satisfaction levels of the patients hospitalized in Sivas Numune hospital, those treated in the internal clinics, men and primary school graduates were statistically significantly higher than the other groups.
Conclusions: It can be said that the patients are more satisfied with the health services they receive from the secondary level public hospital.

Kaynakça

  • 1. Özel, A. ve Çakıl, E. (2007).Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler. Tıp Araştırmaları Dergisi 5:140-143. 2. Aktepe, C., Baş, M., Tolon, M. (2015). Müşteri İlişkileri Yönetimi. Detay Yayıncılık, Ankara. 3. Engiz, O. (1997). Sağlık Hizmetlerinde Hasta Tatmini Hastane Yöneticiliği, Nobel Tıp Kitapevleri. 4. Özen, Ü., Çam, H. ve Yalçın Aslay, F. (2011). “Kalite Boyutları ve Sağlık Hizmeti Unsurları Açısından Hasta Memnuniyetine Bir Bakış: Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde Örnek Uygulama. Akademik Yaklaşımlar Dergisi 2:25-43. 5. Anderson, E.A (1995).Measuring Service Quality at a University Health Clinic, International Journal of Health Care Quality Assurance, 8(2): 32-37. 6. Zaim, H., Tarım, M. (2010). Hasta Memnuniyeti: Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Alan Araştırması, Sosyal Siyaset Konferansları, 59(2): 1-24. 7. Taşlıyan, M. ve Gök, S. (2012). Kamu ve Özel Hastanelerde Hasta Memnuniyeti: Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2: 69- 94. 8. Günal, M. (2007). Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Hasta Tatmini, Yayınlanmamış Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 9. Koç, H. H. (2011). Yapısal Eşitlik Modelleri: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. Yayınlanmış Doktora Tezi. 10. Örs, H. (2007). Hizmet Sektöründe Rekabet Stratejisi Aracı Olarak İlişki Kalitesi: Ölçülmesi Ve Müşteri Memnuniyeti İle İlişkisi, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: 52. 11. Erdem, Ş. (2007). Sağlık Hizmetleri Pazarlaması: Hastaların Sunulan Hizmetlerin, Kalitesini Algılamaları Üzerine Bir Uygulama. Yayınlanmış Yüksek Lisans T ezi 12. Büber, R. ve Başer, H. (2012). Sağlık İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti: Vakıf Üniversitesi Hastanesinde Bir Uygulama. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 4:265-274. 13. Genç, H. (2011). Toplam Kalite Yönetimi Dahilinde Hasta Memnuniyeti (Sivas Devlet Hastanesi’nde Bir Alan Araştırması). Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. 14. Önsüz, M. F., Topuzoğlu, A., Cöbek, C. U., Ertürk, S. vd. (2006).İstanbul’da Bir Tıp Fakültesi Hastanesinde Yatan Hastaların Memnuniyet Düzeyi. Marmara Medical Journal 21:33-49.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayınlanma Tarihi Mart 2020
Bölüm Medical Science Research Makaleler
Yazarlar

Mustafa Burak KARAGÖZ>
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-6067-9700
Türkiye


Enis Baha BİÇER> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-1624-4988
Türkiye


Derya Fatma BİÇER Bu kişi benim
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 42, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Karagöz, M. B. , Biçer, E. B. & Biçer, D. F. (2020). Customer satisfaction in health: A research in public hospitals . Cumhuriyet Medical Journal , 42 (1) , 3-8 . DOI: 10.7197/cmj.vi.711086