Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Role of Telerehabilitation in Upper Extremity Rehabilitation of Parkinson's Patients: Review of the Literature

Yıl 2022, Cilt 44, Sayı 1, 9 - 16, 30.03.2022
https://doi.org/10.7197/cmj.1014084

Öz

Parkinson's Disease (PD) is one of the most common neurodegenerative diseases that mostly affect motor function. Upper extremity dysfunction occurs in these patients from the early stage and negatively affects the activities of the individual such as reaching, grasping, and writing, which are frequently used in daily life. The fact that PD is a chronic neurodegenerative disease increases the need for long-term rehabilitation of individuals. On the other hand, long-term rehabilitation service leads to high costs for both health institutions and patients. Telerehabilitation applications enable physiotherapy and rehabilitation services to be applied more practically, at lower costs, and by saving more time. Considering that Parkinson's patients mostly consist of the geriatric population, the increase in diseases such as the emerging Covid-19 epidemic has made it more difficult for patients with PD to reach rehabilitation. This situation has accelerated the emergence of rehabilitation services that can be an alternative to the rehabilitation services used in the clinic. Due to the limited physiotherapy and rehabilitation services provided in hospitals or clinics for patients with Parkinson's, therapists focus more on developing transfer-oriented skills such as balance and walking, and they often cannot find enough time for upper extremity training. Therefore, telerehabilitation applications appear as an advantageous option for upper extremity training. Telerehabilitation is defined as the transmission of rehabilitation services to long distances by using various communication technologies. Recently, telerehabilitation approaches have been frequently preferred in many neurological disease groups such as stroke, Multiple Sclerosis, and PD. In this review, it is aimed to discuss the telerehabilitation approaches used in the upper extremity rehabilitation of patients with PD.

Kaynakça

  • Isernia S, Tella SD, Pagliari C, Jonsdottir J, Castiglioni C, Gindri P, Salza M, Gramigna C, Palumbo G, Molteni F, Baglio F. Effects of an Innovative Telerehabilitation Intervention for People With Parkinson's Disease on Quality of Life, Motor, and Non-motor Abilities. Frontiers in neurology. 2020; 11: p. 846.
  • Cikajlo I, Hukić A, Dolinšek I , Zajca D, Vesela M, Krizmanič T, Blažica B, Biasizzo A , Novak F and Potiska KP. Can telerehabilitation games lead to functional improvement of upper extremities in individuals with Parkinson’s disease? International Journal of rehabilitation research. 2018; 41(3): p. 230.

Parkinson Hastalarının Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Telerehabilitasyonun Yeri: Literatürün Gözden Geçirilmesi

Yıl 2022, Cilt 44, Sayı 1, 9 - 16, 30.03.2022
https://doi.org/10.7197/cmj.1014084

Öz

Parkinson Hastalığı (PH), çoğunlukla motor fonksiyonu etkileyen en sık karşılaşılan nörodejeneratif hastalıklardan biridir. Üst ekstremite fonksiyon bozukluğu bu hastalarda erken evreden itibaren ortaya çıkmakta ve bireyin günlük hayatta sıklıkla kullandığı uzanma, kavrama, yazı yazma gibi aktivitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. PH’nin kronik nörodejeneratif bir hastalık oluşu bireylerin uzun süreli rehabilitasyona olan ihtiyacını arttırır. Diğer taraftan, uzun süreli uygulanacak olan rehabilitasyon hizmeti hem sağlık kuruluşları hem de hastalar için yüksek maliyetleri beraberinde getirir. Parkinson hastalarının çoğunlukla geriartrik popülasyondan oluşması göz önünde bulundurulduğunda, günümüzde ortaya çıkan Covid-19 salgını gibi hastalıkların artması PH'li bireylerin rehabilitasyona ulaşmasını daha fazla zorlaştırmıştır. Bu durum klinikte kullanılan fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerine alternatif oluşturabilecek rehabilitasyon hizmetlerinin gündeme gelmesini hızlandırmıştır. Diğer taraftan Parkinson hastaları için hastane ya da kliniklerde uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sınırlı olması nedeniyle, terapistler denge ve yürüme gibi transfere yönelik becerileri geliştirmeye daha fazla odaklanmakta ve çoğunlukla üst ekstremite eğitimi için yeterli zamanı bulamamaktadırlar. Tüm bu nedenlerden dolayı telerehabilitasyon uygulamaları, üst ekstremite eğitimi için avantajlı bir seçenek gibi görünmektedir. Telerehabilitasyon, çeşitli iletişim teknolojileri kullanılarak uzak mesafelere rehabilitasyon hizmetinin iletilmesi olarak tanımlanmaktadır. Son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan telerehabilitasyon uygulamaları, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha pratik, daha düşük maliyetli ve zamandan daha fazla tasarruf edilerek uygulanabilmesine olanak sağlamaktadır. İnme, Multipl Skleroz, PH gibi birçok nörolojik hastalık grubunda telerehabilitasyon yaklaşımları son yıllarda sıklıkla tercih edilmektedir. Bu derlemede, PH’li bireylerin üst ekstremite rehabilitasyonunda kullanılan telerehabilitasyon yaklaşımlarını ele almak amaçlanmıştır.

Kaynakça

  • Isernia S, Tella SD, Pagliari C, Jonsdottir J, Castiglioni C, Gindri P, Salza M, Gramigna C, Palumbo G, Molteni F, Baglio F. Effects of an Innovative Telerehabilitation Intervention for People With Parkinson's Disease on Quality of Life, Motor, and Non-motor Abilities. Frontiers in neurology. 2020; 11: p. 846.
  • Cikajlo I, Hukić A, Dolinšek I , Zajca D, Vesela M, Krizmanič T, Blažica B, Biasizzo A , Novak F and Potiska KP. Can telerehabilitation games lead to functional improvement of upper extremities in individuals with Parkinson’s disease? International Journal of rehabilitation research. 2018; 41(3): p. 230.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Sefa ELDEMİR> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
0000-0002-2122-5706
Türkiye


Kader ELDEMİR>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
0000-0002-1167-8971
Türkiye


Çağla ÖZKUL>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
0000-0001-9367-9910
Türkiye


Arzu GÜÇLÜ GÜNDÜZ>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
0000-0001-8464-1929
Türkiye


Fettah SAYGILI>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
0000-0001-6450-6666
Türkiye

Destekleyen Kurum Yoktur
Proje Numarası Yoktur
Teşekkür Yoktur
Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 44, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Eldemir, S. , Eldemir, K. , Özkul, Ç. , Güçlü Gündüz, A. & Saygılı, F. (2022). Role of Telerehabilitation in Upper Extremity Rehabilitation of Parkinson's Patients: Review of the Literature . Cumhuriyet Medical Journal , 44 (1) , 9-16 . DOI: 10.7197/cmj.1014084