BibTex RIS Cite

HbsAg and antiHCV seroprevalence in an Eastern province of Turkey

Year 2016, Volume: 38 Issue: 1, 29 - 34, 28.03.2016
https://doi.org/10.7197/cmj.v38i1.5000156049

Abstract

SUMMARY

Objective: The aim of this study was to investigate the seroprevalance of the Hepatitis B (HBV) and Hepatitis C (HCV) viruses among patients living in Tunceli province who had been admitted to the Tunceli State Hospital.

Method: The seropositivity rates of  hepatitis B surface antigens (HBsAg, n:3640), antibodies to hepatitis B surface antigen (anti-HBs, n:3941) and HCV antibodies (anti-HCV, n:3489) were retrospectively studied at the Tunceli StateHospital for the period between July 2013 and  January 2015. Data was collected from the database of  Tunceli State Hospital and analyzed using SPSS 15.00.

Results: A total of 3640 patients tested for HBsAg were included in this study. 154 patients (4.23 %) were found HBsAg positive. 33 (0.94 %) of 3489 patients were found anti-HCV positive and 1829 (46.41%) of 3941 patients were found anti-HBs positive.

Conclusions:While an earlier study had produced similar results to the current study in Tunceli province, the seroprevalence of HBV and HCV are still high. Therefore, community awareness should be raised through health education about transmission and prevention of HBVand HCV infections.

Keywords: Hepatitis B, Hepatitis C, Seroprevalence

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada Tunceli ilinde yaşayıp, devlet hastanesine başvuran bireylerde Hepatit B virüsü (HBV) ve hepatit C virüsü (HCV) seroprevelansını değerlendirmek amaçlandı.

Yöntem: Tunceli Devlet Hastanesinde, Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg, n: 3640), hepatit B yüzey antikoru (anti-HBs, n: 3941) ve HCV antikoru (anti-HCV, n: 3489) seropozitiflik oranları retrospektif olarak, Temmuz 2013 ve Ocak 2015 arasında incelendi. Veriler Tunceli Devlet hastanesi veri tabanından toplandı ve SPSS 15.00 programı kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: HBsAg testi çalışılan 3640 hasta bu çalışmaya dahil edildi. 154 hasta (%4.23) HBsAg pozitif bulunmuştur. 3489 hastanın 33’ü (%0.94) anti-HCV pozitif; 3941 hastanın 1829’u  (46.41%) anti-HBs pozitif bulunmuştur.

Sonuç: Daha önceki çalışmada da Tunceli ilinde benzer sonuçlar olmasına rağmen, HBV ve HCV seroprevalansı hala yüksek düzeydedir. Bu nedenle, HBV ve HCV enfeksiyonlarının bulaşması ve korunma konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, sağlık eğitimi ile güçlendirilmelidir.

Anahtar sözcükler: Hepatit B, Hepatit C, Seroprevalans

Year 2016, Volume: 38 Issue: 1, 29 - 34, 28.03.2016
https://doi.org/10.7197/cmj.v38i1.5000156049

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Basic Science Research Articles
Authors

Özlem Demirpençe

Hasan Şahin

Alper Gümüş

Ebru Korkmaz

Fatma Hakim

Funda Uysal

Publication Date March 28, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 38 Issue: 1

Cite

AMA Demirpençe Ö, Şahin H, Gümüş A, Korkmaz E, Hakim F, Uysal F. HbsAg and antiHCV seroprevalence in an Eastern province of Turkey. CMJ. March 2016;38(1):29-34. doi:10.7197/cmj.v38i1.5000156049