PDF BibTex RIS Cite

Development of parotitis after radioiodine therapy in a differentiated thyroid cancer patient: Case report

Year 2016, Volume: 38 Issue: 1, 53 - 56, 28.03.2016

Abstract

SUMMARY

In this article, we report a 51 years old female patient treated with radioactive iodine (RAI-131I) treatment for thyroid papillary carcinoma and developing parotitis on the 24 hour following treatment. Sialoadenitis after high dose ablative therapy with 131I is a relatively common complication with a low clinical impression. Taste alteration or loss, and nausea and vomiting due to radiation sickness are the other most frequent side effects. Xerostomia is an important problem increasing morbidity of the patients. For this reason, it is important to prevent xerostamia by following serum amylase levels in symptomatic patients. By taking into account that not only bacterial and viral factors but also radiation may cause sialoadenitis, one has to rule out other parotisis possibilities by clinical and laboratory findings before claiming that salivary gland enlargement developing after radioiodine is a complication of radiation. Moreover, history of RAI treatment should be given importance in patients applying either to emergency services or to Ear Nose Throat and Infectious Diseases Department with dry mouth.

KEYWORDS: Radioiodine therapy, differentiated thyroid carcinoma, parotitis

ÖZET

Bu makalede, diferansiye tiroid papiller karsinom nedeniyle radyoaktif iyot (RAI-131I) tedavisi verilen ve tedavinin 24. saatinde parotitis gelişen 51 yaşındaki kadın hastayı sunduk.   131I ile yüksek doz ablasyon tedavi sonrası siyaloadenit, düşük klinik izlem ile birlikte rölatif olarak sık bir komplikasyondur.  Radyasyon hastalığı nedeniyle   tat alma bozukluğu veya kaybı, ve bulantı ve kusma diğer en sık yan etkilerdir. Kserostomi hastaların morbiditesini artıran önemli bir problemdir. Bu nedenle, semptomatik hastalarda serum amilaz düzeylerinin takibi, kserostominin önlenmesi için önemlidir. Bakteriyel ve viral etkenler dışında radyasyonun da sialadenit yapabileceği dikkate alınarak, radyoaktif iyot sonrası gelişen tükürük bezi büyümesinin, radyasyon komplikasyonu olduğunu söylemeden önce, klinik ve laboratuvar bulgularla birlikte diğer parotit olasılıklarının da ekarte edilmesi gereklidir. Bunun yanısıra, gerek acil servislerde gerekse Kulak Burun Boğaz (KBB) departmanlarında ağız kuruluğu ile başvuran hastalarda, hikayede mutlaka RAI tedavi öyküsünün de sorgulanması önemlidir.

Anahtar sözcükler: Radyoiyot tedavi, diferansiye tiroid karsinom, parotit

Year 2016, Volume: 38 Issue: 1, 53 - 56, 28.03.2016

Abstract

Details

Primary Language English
Journal Section Basic Science Research Articles
Authors

Zekiye HASBEK


Kasım DURMUŞ


Aynur ENGİN


Emine ALTUNTAŞ

Publication Date March 28, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 38 Issue: 1

Cite

APA Hasbek, Z. , Durmuş, K. , Engin, A. & Altuntaş, E. (2016). Development of parotitis after radioiodine therapy in a differentiated thyroid cancer patient: Case report . Cumhuriyet Medical Journal , 38 (1) , 53-56 . Retrieved from http://cmj.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/25159/265781