BibTex RIS Cite

Sick sinus syndrome secondary to primary hyperparathyroidism

Year 2016, Volume: 38 Issue: 1, 70 - 73, 28.03.2016

Abstract

SUMMARY

The effects of hypercalcemia on the heart and the resulting alternations of the electrocardiogram have been well established. However, there are only limited number of reports in the literature on primary hyperparathyroidism leading to clinically significant arrhythmias. We present a patient who was diagnosed with symptomatic sick sinus syndrome in the setting of moderate hypercalcemia secondary to primary hyperparathyroidism in this case report. After the surgical operation for primary hyperparathyroidism, serum calcium level returned to normal range and patient’s complaints and arrhytmic findings recovered. The patient was asymptomatic for the following 13 years.

Keywords: Sick sinus syndrome, primary hyperparathyroidism, hypercalcemia

ÖZET

Hiperkalseminin kalp üzerine olan etkileri ve sonucunda gelişen elektrokardiyografik değişiklikler iyi bilinmektedir. Fakat literatürde, primer hiperparatiroidiye bağlı ciddi aritmi gelişimi ile ilgili sınırlı sayıda bildiri bulunmaktadır. Bu olguda, primer hiperparatirodiye sekonder gelilen orta dereceli hiperkalsemi varlığında, semptomatik hasta sinüs sendromu gelişen bir hasta sunulmuştur. Primer hiperparatiroidiye yönelik yapılan cerrahi operasyon sonrası, serum kalsiyum düzeyi normal sınırlara döndü ve hastanın şikayetleri ve aritmik bulguları düzeldi. Takip eden 13 yıl boyunca hasta asemptomatik kaldı.

Anahtar sözcükler: Hasta sinüs sendromu, primer hiperparatiroidi, hiperkalsemi

Year 2016, Volume: 38 Issue: 1, 70 - 73, 28.03.2016

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Basic Science Research Articles
Authors

Osman Beton

Timuçin Altın

Ömer Akyürek

Çetin Erol

Publication Date March 28, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 38 Issue: 1

Cite

AMA Beton O, Altın T, Akyürek Ö, Erol Ç. Sick sinus syndrome secondary to primary hyperparathyroidism. CMJ. March 2016;38(1):70-73. doi:10.7197/cmj.v38i1.5000137498