BibTex RIS Cite

Three cases of hematologic malignancies in pregnancy: Still difficult to diagnose and hard to treat

Year 2016, Volume: 38 Issue: 2, 153 - 156, 07.06.2016

Abstract

SUMMARY

The hematologic malignancies during pregnancy are rare and there is often a delay in diagnosis because of the similarity of symptoms to those of pregnancy. Therefore the management of disease necessitates many medical, psychological, social, and ethical problems for the patient and physician to deal with and a multidisciplinary approach of a medical team consisting of hematologist, obstetrician and pediatrician. Here, we present three cases of hematologic malignancies during pregnancy; acute myeloid leukemia, acute lymphoblastic leukemia, and B-cell non-Hodgkin’s lymphoma that were admitted to our clinic with different clinical presentation. There is a need for measures to increase the awareness of health workers related to hematologic malignancies during antenatal care.

Keywords: Pregnancy, acute myeloid leukemia, acute lymphoblastic leukemia, non-Hodgkin’s lymphoma

ÖZET

Gebelik süresince hematolojik maligniteler nadirdir ve gebelik semptomları ile benzer olduğundan dolayı sıklıkla tanıda bir gecikme vardır. Bu yüzden, hasta ve hekim için bir çok medikal, psikolojik, sosyal ve etik problemler ile başa çıkmak için hematoloji, kadın doğum ve pediatri uzmanlarını içeren medikal bir takımın multidisipliner yaklaşımına gereksinim vardır. Burada gebeliği boyunca hematolojik malignite tanısı almış üç vakayı sunduk; faklı klinik tablo ile kliniğimize kabul ettiğimiz akut myeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi ve b hücreli non-hodgkin lenfoma. Doğum öncesi dönem süresince hematolojik malignitelerde ilgili sağlık çalışanlarının farkındalığını artırmak için önlemlere ihtiyaç vardır.

Anahtar sözcükler: Gebelik, akut myeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi, non-hodgkin lenfoma

Year 2016, Volume: 38 Issue: 2, 153 - 156, 07.06.2016

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Basic Science Research Articles
Authors

Özlem Akkar

Hatice Terzi

Savaş Karakuş

Çağlar Yıldız

İsmail Akkar

Mehmet Şencan

Fatih Bolat

Meral Çetin

Publication Date June 7, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 38 Issue: 2

Cite

AMA Akkar Ö, Terzi H, Karakuş S, Yıldız Ç, Akkar İ, Şencan M, Bolat F, Çetin M. Three cases of hematologic malignancies in pregnancy: Still difficult to diagnose and hard to treat. CMJ. June 2016;38(2):153-156. doi:10.7197/cmj.v38i2.5000142837