BibTex RIS Cite

Esophageal Actinomycosis in an acute myeloid leukemia patient

Year 2016, Volume: 38 Issue: 2, 157 - 160, 07.06.2016

Abstract

SUMMARY

Actinomycosis is a chronic disease characterized by abscess formation, tissue fibrosis, and draining sinuses. While cervical and thoracic localizations are most frequent, digestive actinomycosis is rare. To the best of our knowledge, actinomycosis-related esophageal involvement has not been reported previously in a patient with acute myeloid leukemia. Therefore, we wanted to report this esophageal actinomycosis case presenting with odinophagia and dysphasia.

Keywords: Actinomycosis, acute myeloid leukemia, esophagus.

ÖZET

Aktinomikoz, abse oluşumu, doku fibrozisi ve drene olan sinüslerle karakterize kronik bir hastalıktır. Servikal ve torasik yerleşim en sık görülen formlar iken sindirim sistemi tutulumu nadirdir. Bilgilerimize göre, akut myeloid lösemili bir hastada gelişen aktinimikoz ilişkili özefagial tutulum daha önce rapor edilmemiştir. Bundan dolayı, odinofaji ve disfaji ile başvuran özefagial aktinomikoz vakası sunulmuştur.

Anahtar sözcükler: Aktinomikoz, akut myeloid lösemi, özefagus.

Year 2016, Volume: 38 Issue: 2, 157 - 160, 07.06.2016

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Basic Science Research Articles
Authors

Soner Solmaz

Aslı Korur

Çiğdem Gereklioğlu

Barış Soydaş

Özlem Doğan

Bermal Hasbay

Yusuf Demiroğlu

Can Boğa

Publication Date June 7, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 38 Issue: 2

Cite

AMA Solmaz S, Korur A, Gereklioğlu Ç, Soydaş B, Doğan Ö, Hasbay B, Demiroğlu Y, Boğa C. Esophageal Actinomycosis in an acute myeloid leukemia patient. CMJ. June 2016;38(2):157-160. doi:10.7197/cmj.v38i2.5000146030