BibTex RIS Cite

Joint replacement associated with ochronosis in three cases, two were siblings

Year 2016, Volume: 38 Issue: 2, 161 - 164, 07.06.2016

Abstract

SUMMARY

Homogentisic acid which accumulates due to homogentisic acid oxidase enzyme deficiency causes joint cartilage damage which then, together with ageing causes osteoarthritis. In this paper, the outcomes are evaluated of arthroplasty applied because of ochronosis-related advanced stage osteoarthritis. The study included 6 joints of 3 cases in which ochronosis-related advanced stage osteoarthritis developed and arthroplasty was applied between 2000 and 2015. The cases were 2 males and 1 female with a mean age of 60.0±3.05 years. Osteoarthritis was observed in the knee joint in 2 cases and the hip joint in 1 case. Arthroplasty was applied to all the cases. In a mean follow-up period of 72 months no complications or recurrence were observed. Arthroplasty is an effective treatment method in advanced stage osteoarthritis which has developed as a result of ochronosis-related damage.

Keywords: Alkaptonuria, ochronosis, osteoarthritis, knee, hip, arthroplasty.

 

ÖZET

Homogentisik asit oksidaz enzimi eksikliğine bağlı biriken homogentisik asid eklem kıkırdağında hasarına sonrasında ise yaşlanma ile birlikte osteoartrit gelişimine neden olur. Bu yazıda, okronozis ile ilişkili ileri evre osteoartrit tedavisinde uygulanan artroplastinin sonuçları değerlendirildi. Çalışmaya okronozis ile ilişkili ileri evre osteoartrit geliştirilen ve 2000-2015 yılları arasında artroplasti uygulanan 3 hastanın 6 dizi dahil edildi. Hastaların 2’si erkek ve 1’i kadındı, yaş ortalaması ise 60.0 ± 3.05 yıldı. Osteoartrit 2 olguda diz ekleminde görülürken, 1 olguda kalça ekleminde gözlendi. Tüm olgulara artroplasti uygulandı. 72 aylık ortalama takip süresi içinde herhangi bir komplikasyon veya nüks gözlenmedi. Artroplasti okronozisin neden olduğu hasarla ilişkili gelişen ileri evre osteoartritte etkili bir tedavi yöntemidir.

Anahtar sözcükler: Alkaptonüri, okronozis, osteoartrit, diz, kalça, artroplasti.

Year 2016, Volume: 38 Issue: 2, 161 - 164, 07.06.2016

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Basic Science Research Articles
Authors

Mustafa Deveci

Alper Çıraklı

Erdal Uzun

Eyyüp Öncel

Publication Date June 7, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 38 Issue: 2

Cite

AMA Deveci M, Çıraklı A, Uzun E, Öncel E. Joint replacement associated with ochronosis in three cases, two were siblings. CMJ. June 2016;38(2):161-164. doi:10.7197/cmj.v38i2.5000172856