BibTex RIS Cite

Correlates and depression among married women outpatients with Type II diabetes: an exploratory study

Year 2016, Volume: 38 Issue: 2, 98 - 109, 07.06.2016

Abstract

SUMMARY

Objektive: The purpose of this study was to examine correlates and depression among married women with Type II diabetes attended the diabetes outpatient clinic. We studied depression in women with Type II diabetes in relation to their demographic, medical and biochemical characteristics.

Method:The study sample included 351 women with Type II diabetes who presented to the diabetes outpatient clinic, were married, had no psychiatric diagnosis, and agreed to participate in the study. Their depression status was assessed with the General Health Questionnaire-28 (GHQ-28). The data on biochemical test results (fasting blood glucose, HbA1c, total triglycerides, total cholesterol, LDL, HDL), socio-demographic and disease characteristics were obtained from the patients’ medical records or through interviews held with the patients.

Results: Of the participants 42.7% were found to be at a greater risk for depression. The logistic regression analysis revealed that the participants having three or more children were at risk of depression 1.848 times more than were those having two or fewer children (95% CI: 1135-3009, p <0.05). Depression risk was also higher in those married to a husband with primary school or lower education [0.471 times (95% CI: .279- .794, p <0.05)],  having insulin treatment [0.528 times (95% CI: .317-.879, p <0.05)], having LDL levels higher than normal [2.366 times (95% CI: 1069-5238, p <0.05)], having hypertension [1.642 times (95% CI: 1012-2665, p <0.05)] and having high levels of triglycerides [0.543 times (95% Cl: .324-.909, p <0.05)]. In terms of HbA1c levels, there was no significant difference between the GHQ scores (p> 0.05).

Conclusions: This study revealed that nearly half of the participants with Type II diabetes were at risk of depression, and that factors such as education level, the number of the children, duration of the disease, presence of hypertension, the treatment type and some of the biochemical indicators played an important part in diabetes-related health care.

Keywords: Depression, Correlates, Married woman, Type II diabetes

 

 

 

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada tip II diyabeti olan evli kadınlarda depresyon ve etkileyen faktörleri incelemek amaçlandı. Çalışmada tip II diyabeti olan evli kadınlardan depresyonla ilişkili olabilecek demografik, medikal ve biyokimyasal etmenler incelendi.

Yöntem: Diyabet polikliniğine başvuran, tip II diyabeti olan, evli, psikiyatrik bir tanısı olmayan, çalışmaya katılmayı kabul eden 351 kadın çalışmanın örneklemini oluşturdu. Depresyon durumu Genel sağlık Anketi-28 (GSQ-28) ile değerlendirildi. Biyokimyasal durum ile ilgili veriler (AKŞ, HbA1c, total trigliserid total kolesterol, LDL, HDL),  sosyodemografik özellikler ve hastalık özellikleri medikal kayıtlardan ve hastalarla yapılan görüşmelerden elde edildi.

Bulgular: Kadınların  %42.7’si depresyon açısından riskli bulundu. Yapılan lojistik regresyon analizinde çocuk sayısı 3 ve üzerinde olan kadınların iki ve daha az çocuğu olanlara göre depresyon riski taşıma olasılığı 1.848 (%95 Cl:1.135-3.009;p<0.05) kat yüksek bulundu.  Eş eğitimi ilköğretim ve daha düşük olan kadınların  depresyon riski  0.471 (%95 Cl:.279- .794; p<0.05) kez daha yüksek, insülin tedavisi kullanan kadınların  0.528  (%95 Cl:.317-.879;p<0.05) kat, LDL düzeyi normalden yüksek olanların 2,366 (%95 Cl:1.069-5.238;p<0.05) kat, hipertansiyonu olanların 1,642 (%95 Cl:1.012-2.665; p<0.05) kat ve trigliserit düzeyi yüksek olanların ise 0,543 (%95 Cl:.324-.909; p<0.05) kat daha yüksek olduğu saptandı.  HbA1c ye göre GHQ puanları arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışma tip II diyabeti olan kadınların yarıya yakının depresyon açısından riskli olduğunu, eğitim düzeyi, çocuk sayısı, hastalık süresi, hipertansiyon varlığı,  kullanılan tedavi tipi ve bazı biyokimyasal göstergelerin diyabet sağlık bakımında önemli faktörler olduğunu gösterdi.

Anahtar sözcükler: tip 2 diyabet, evli kadın, depresyon, etkileyen faktörler

Year 2016, Volume: 38 Issue: 2, 98 - 109, 07.06.2016

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Basic Science Research Articles
Authors

Meral Kelleci

Zehra Gölbaşı

Selda Çelik

Eylem Aydemir

Publication Date June 7, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 38 Issue: 2

Cite

AMA Kelleci M, Gölbaşı Z, Çelik S, Aydemir E. Correlates and depression among married women outpatients with Type II diabetes: an exploratory study. CMJ. June 2016;38(2):98-109. doi:10.7197/cmj.v38i2.5000181527