PDF BibTex RIS Cite

The Effect of Serum IL-12 and TGF-β1 Levels on the Prevalence of Atherosclerosis

Year 2016, Volume: 38 Issue: 3, 195 - 201, 26.09.2016

Abstract

SUMMARY

Objective: It was observed that inflammation plays an important role in the progress of atherosclerotic vascular disease. This study is intended to indicate that, in oxidative and inflammatory medium, the course of the atherosclerotic process can be determined by the imbalance between Interleukin-12 (IL-12) and Transforming Growth Factor-beta1 (TGF-β1) with a view to evaluate the effects of proinflammatory and anti-inflammatory cytokines on the course of the atherosclerotic coronary artery disease.

Method: 80 patients, who applied to cardiology outpatient clinic for typical chest pain, to whom coronary angiography was applied upon the detection of ischemia as a result of the effort test or myocardial perfusion scintigraphy conducted, and each of whom is exposed to at least one traditional risk factor for atherosclerotic coronary artery disease, were included to the study.

Findings: The patients were split into three groups as those, in whom atherosclerosis was not detected, those, for whom atherosclerosis prevalence is low, and those, for whom atherosclerosis level is high, according to the CASS 20 scores. It was observed that, as the atherosclerosis prevalence increased; average serum IL-12 levels (3,33±0,15 / 9,70±0,22 / 23,60±0,46 pg/ml) increased while average serum TGF-β1 levels, (32,1±0,59 / 18±0,28 / 6,74±0,42 ng/ml), decreased.

Conclusion: It was indicated that, in oxidative and inflammatory medium, the course of the atherosclerotic coronary artery disease was determined by the dominant cytokine on the intima of the related vascular segment.

Keywords: IL-12, TGF-β1, atherosclerosis

 

ÖZET

Amaç: Ateroskelrotik vasküler hastalığın ilerleyişinde inflamasyonun önemli bir rol oynadığı izlenmiştir. Bu çalışma, oksidatif ve inflamatuar ortamda aterosklerotik coroner hastalığı gidişatında proinflamatuar ve antiinflamatuar sitokinlerin etkilerini değerlendirme noktasında interlökin 12 (IL-12) ve transforming growth faktör beta 1 (TGF-β1) arasındaki dengesizliğin belirlenebilmesini işaret etmeyi amaçlamaktadır.

Yöntem: Tipik göğüs ağrısıyla kardiyoloji polikliniğine başvuran 80 hastaya, efor testi ya da myocardial perfüzyon sintigrafisinin sonucu iskemi tespitine dayanarak coroner anjiografi uygulandı. Aterosklerotik coroner arter hastalığı için geleneksel olarak en az bir risk faktörüne sahip hastalar çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Hastalar CASS 20 skorlarına göre aterosklerozu olmayan, düşük ve yüksek olmak üzere üç gruba ayrıldı. Ortalama serum IL-12 düzeyi arttıkça (3,33±0,15 / 9,70±0,22 / 23,60±0,46 pg/ml)  aterosklerozun arttığı, TGF-β1’in (32,1±0,59 / 18±0,28 / 6,74±0,42 ng/ml) ise azaldığı gözlendi.

Sonuç: Oksidatif ve inflamatuar ortamda aterosklerotik koroner arter hastalığının gidişatının, ilişkili vasküler segmentin intimasındaki dominant sitokin tarafından tayin edildiği belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler:  Aterosklerozis, IL-12,  TGF-β1

Year 2016, Volume: 38 Issue: 3, 195 - 201, 26.09.2016

Abstract

Details

Primary Language English
Journal Section Basic Science Research Articles
Authors

Hasan Bolayır

Publication Date September 26, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 38 Issue: 3

Cite

APA Bolayır, H. (2016). The Effect of Serum IL-12 and TGF-β1 Levels on the Prevalence of Atherosclerosis . Cumhuriyet Medical Journal , 38 (3) , 195-201 . Retrieved from http://cmj.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/25161/265803