Research Article
BibTex RIS Cite

Evaluation of mental health and illness reports issued by a military health board in Turkey

Year 2018, Volume: 40 Issue: 4, 377 - 383, 29.12.2018
https://doi.org/10.7197/223.vi.407277

Abstract

Background: In Turkey, compulsory military service applies to all male citizens from twenty to forty years of age. This study was carried out to investigate the distribution of cases diagnosed and reported on mental health and illness among young adult males presenting for health examinations during recruitment for compulsory military service.

Method: In this retrospective study, health reports of 2,153 people presenting for the military service examination by Health Board of Tokat State Hospital between January 1st, 2017 and December 31st, 2017 were examined.

Results: One hundred and two cases out of 2,153 applicants (4.72%) were diagnosed with a disease related to mental health and diseases. Seventeen patients referred to Department of Mental Health and Illness because of their past mental illnesses, on the other hand, were not diagnosed with a psychiatric disorder. The most frequent diagnoses were intelligence deficits in 24 cases (23.5%), neurotic disorders in 20 cases (19.6%), adjustment disorders in 16 cases (15.84%), antisocial personality disorders in 12 cases (11.7%), bipolar affective in 9 cases (8.82%) and psychosis in 8 cases (7.84%).

Conclusion: The results of the present study, which examined the mental health reports given to military personal and personal candidates who presented to Tokat State Hospital to obtain a board report for their mental health status, could contribute to the management of adult mental health and illness practice in Turkey. In addition, the results could help in organization of future board reports.

References

 • 1. Türkiye Cumhuriyeti Askerlik Kanunu. Kanun Numarası:1111, Kabul Tarihi:21/6/1927. Resmi Gazete 1927; 8:631-35.
 • 2. Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Devrine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar. Resmi Gazete 2016; 29804, 9109.
 • 3. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği. Resmi Gazete 2016; 29885, 9431.
 • 4. Yıldız M, Özsoy F, Batmaz S, Songur E, Karakülah K. Engelli sağlık kurulunda verilen ruh sağlığı ve hastalıkları engelli raporlarının değerlendirilmesi, Cukurova Med J 2016; 41:253-8.
 • 5. Çabalar M, Demirtaş Tatlıdede A, Yazar T, Güveli B, Yayla V. Nörolojik hastalıkların özürlülük derecelerinin sağlık kurulunda değerlendirilmesi, Bakırköy Tıp Derg., 2011; 142-6.
 • 6. Sayın İ, Erdur Ö, Topçu İ, Kayhan FT. Sağlık kuruluna Özürlülük tespiti ve diğer nedenlerle başvuran olgularda kulak burun boğaz patolojileri ve sıklıkları: gözlemsel bir çalışma, KBB Forum, 2011;10:87-91.
 • 7. Ceyhan D, Yaşar T, Demirok A, Çınal A, Esmer O, Batur M. Sağlık kurulu raporlarına göre Van bölgesinde görme özürlülük nedenleri, Turkish J Ophthalmol 2012; 42:131-4.
 • 8. Demirci K, Akpinar A, Ozdamar Unal G, et al. Investigation of psychiatricpathologies in subjectswhoapplytothehealth board, Bull Clinic Psychopharmacol 2015; 137:25-1.
 • 9. Aslan E, Şimşek N. Psikiyatrik Bozukluklara Bağlı Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi, Klinik Psikiyatri, 2017; 20:197-202.
 • 10. Evrensel A, Balıbey H, Tarhan N. Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Yatış Süreleri ve Klinik Özellikleri: Bir Yıllık İnceleme, Med Science 2016; 5:371-83.
 • 11. Bolu A, Toygar M, Pan E, Erdem M, Ünlü G, Balıkçı A. Bir eğiitm hastanesi psikiyatri kliniğinde adli olguların değerlendirilmesi; 5 yıllık inceleme, Gülhane Tıp Derg. 2014; 56:1-4.
 • 12. Erdem M, Özdemir B, Çelik C, Balıkcı A, Türker T, Nahit N. Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olgularının Şiddet Suçu Niteliğine Göre Mizaç ve Karakter Özellikleri, Klinik Psikiyatri, 2010; 13:113-8.
 • 13. Öncü F, Soysal H, Uygur N. Suç işlemiş şizofrenlerde zorunlu klinik tedavi sonrası yineleyici suç, 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 27-28 Ekim 2002, Marmaris.
Year 2018, Volume: 40 Issue: 4, 377 - 383, 29.12.2018
https://doi.org/10.7197/223.vi.407277

Abstract

References

 • 1. Türkiye Cumhuriyeti Askerlik Kanunu. Kanun Numarası:1111, Kabul Tarihi:21/6/1927. Resmi Gazete 1927; 8:631-35.
 • 2. Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Devrine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar. Resmi Gazete 2016; 29804, 9109.
 • 3. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği. Resmi Gazete 2016; 29885, 9431.
 • 4. Yıldız M, Özsoy F, Batmaz S, Songur E, Karakülah K. Engelli sağlık kurulunda verilen ruh sağlığı ve hastalıkları engelli raporlarının değerlendirilmesi, Cukurova Med J 2016; 41:253-8.
 • 5. Çabalar M, Demirtaş Tatlıdede A, Yazar T, Güveli B, Yayla V. Nörolojik hastalıkların özürlülük derecelerinin sağlık kurulunda değerlendirilmesi, Bakırköy Tıp Derg., 2011; 142-6.
 • 6. Sayın İ, Erdur Ö, Topçu İ, Kayhan FT. Sağlık kuruluna Özürlülük tespiti ve diğer nedenlerle başvuran olgularda kulak burun boğaz patolojileri ve sıklıkları: gözlemsel bir çalışma, KBB Forum, 2011;10:87-91.
 • 7. Ceyhan D, Yaşar T, Demirok A, Çınal A, Esmer O, Batur M. Sağlık kurulu raporlarına göre Van bölgesinde görme özürlülük nedenleri, Turkish J Ophthalmol 2012; 42:131-4.
 • 8. Demirci K, Akpinar A, Ozdamar Unal G, et al. Investigation of psychiatricpathologies in subjectswhoapplytothehealth board, Bull Clinic Psychopharmacol 2015; 137:25-1.
 • 9. Aslan E, Şimşek N. Psikiyatrik Bozukluklara Bağlı Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi, Klinik Psikiyatri, 2017; 20:197-202.
 • 10. Evrensel A, Balıbey H, Tarhan N. Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Yatış Süreleri ve Klinik Özellikleri: Bir Yıllık İnceleme, Med Science 2016; 5:371-83.
 • 11. Bolu A, Toygar M, Pan E, Erdem M, Ünlü G, Balıkçı A. Bir eğiitm hastanesi psikiyatri kliniğinde adli olguların değerlendirilmesi; 5 yıllık inceleme, Gülhane Tıp Derg. 2014; 56:1-4.
 • 12. Erdem M, Özdemir B, Çelik C, Balıkcı A, Türker T, Nahit N. Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olgularının Şiddet Suçu Niteliğine Göre Mizaç ve Karakter Özellikleri, Klinik Psikiyatri, 2010; 13:113-8.
 • 13. Öncü F, Soysal H, Uygur N. Suç işlemiş şizofrenlerde zorunlu klinik tedavi sonrası yineleyici suç, 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 27-28 Ekim 2002, Marmaris.
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Administration
Journal Section Medical Science Research Articles
Authors

Filiz Özsoy 0000-0002-5198-8827

Muberra Kulu 0000-0002-1402-2388

Publication Date December 29, 2018
Acceptance Date December 23, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 40 Issue: 4

Cite

AMA Özsoy F, Kulu M. Evaluation of mental health and illness reports issued by a military health board in Turkey. CMJ. December 2018;40(4):377-383. doi:10.7197/223.vi.407277