Research Article
BibTex RIS Cite

Tıp Fakültesi 2.Sınıf Öğrencilerinin Anatomi Uygulama Sınavları Hakkındaki Düşünceleri

Year 2018, Volume: 40 Issue: 4, 346 - 350, 29.12.2018
https://doi.org/10.7197/223.vi.505102

Abstract

Tıp
eğitiminin yeterliliğinin ve etkinliğinin değerlendirilmesinde somut veriler ve
kanıta dayalı bilgiler önemlidir. Özellikle öğrencilerin görüş ve önerilerinin
alınması tıp eğitiminin yönlendirilmesinde yol gösterici olmaktadır. Bu
sebeple, çalışmamızda on iki sorudan oluşan anket formu uygulanarak, C.Ü. tıp
fakültesi ikinci sınıf öğrencilerinin anatomi uygulama dersleri hakkındaki
düşünceleri ve önerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çalışmaya
anket sorularını cevaplamayı kabul eden 104’ü kadın, 35’i erkek 139 gönüllü
öğrenci dahil edildi. Öğrencilerin %55,4’si anatomi uygulamaları için ayrılan
sürenin yeterli olduğunu düşünürken, %61,15’i ders esnasında yoklama alınmasa da,
uygulama derslerine katılacağını belirtmiştir. Öğrencilerin hemen hemen tamamı (%98,6)  laboratuvar uygulamaları esnasında öğretim
elemanları tarafından maket ya
da kadavra anlatımı yapılmasını istemektedir. Öğrencilerin %82,73’ü komite
bitiminde yapılan anatomi pratik sınavlarını gerekli bulmakta ve %75,53’ü
masalar üzerine kadavra, maket ve kemik konularak yapılan zilli sınavın ölçme
ve değerlendirme de daha uygun olduğunu düşünmektedir.  Ayrıca öğrencilerin %91,36’sı anatomi
pratiğinden önce, çalışma notlarının verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Öğrencilerden alınan geribildirimler
göstermektedir ki, insan anatomisinin anlaşılmasında uygulama dersleri hayati
öneme sahip olup, mevcut uygulamalar öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafından
kabul görmektedir. Bununla birlikte talep edilen uygulamalarda eğitimciler
tarafından değerlendirilip,

 

staj
konularının anlaşılmasını kolaylaştırmakta ve başarıyı arttırmaktadır. Eğitim
programları hazırlanırken, ihtiyaç duyulan diğer stajlar içinde klinik anatomi
dersinin müfredata dahil edilmesi tıp eğitiminin kalitesinin arttırılmasında
faydalı olabilir.

References

  • 1. Edinburgh Decleration of WFME. World Conference on Medical Education- Report, 7-12 August 1988, Edinburgh, Blackwood Pillans & Wilson, Edinburgh.2. Çizmeci O, Dinççağ A, Değerli Ü. Olumlu bir öğrenim ortamı yaratmak. Tıp Eğitimi Dünyası, 2001; 4. 3. Elizondo-Montemayor LL. How we assess students using an holistic standardized assesment system? Medical Teacher, 2004; 26: 400-402.4. Carmichael SW, Pawlina W. Animated powerpoint as a tool to teach anatomy. Anatomical Record, 2000; 261: 83-88.5. Seferoglu SS. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. ISBN: 9944-919-10-16. Turan ÖS, Cankur NŞ, Kurt MA. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri: Bir Geri Bildirim Örneği. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergis, 2001; 27: 1-8.7. Öğetürk M, Kavaklı A, Kuş İ, Songur A, Zararsız İ, Sarsılmas M. Tıp öğrencileri nasıl bir anatomi eğitimi istiyor? Tıp Eğitimi Dünyası, 2003; 10: 7-13.8. Acuner AM, Yalçın M, Ersoy M, Tekdemir İ, Ersoy F. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi anatomi dersine ilişkin öğretme-öğrenme sürecinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 1999; 52:211-218.

The Thoughts of the 2nd Graduate Students Of The Faculty of Medicine About Anatomy Practice Exams

Year 2018, Volume: 40 Issue: 4, 346 - 350, 29.12.2018
https://doi.org/10.7197/223.vi.505102

Abstract

In assessing the adequacy and effectiveness of medical education,  concrete data, and evidence-based information are essential. Especially taking the opinions and suggestions of the students is guiding the direction of medical education. Therefore, in our study, a questionnaire consisting of twelve questions was applied. The aim of this the present study is to determine the thoughts and suggestions of the second year medical faculty students about anatomy practice courses.The study included 139 volunteers 2nd-grade medical faculty student (104 female and 35 male students) who agreed to answer the questionnaire. While 55.4% of the students thought that the time allocated for anatomy applications was sufficient, 61.15% stated that they would participate in the practical courses even though the lecture attendance would not be taken during the course. Almost all of the students (98.6%) want their instructors to make models or cadaveric demonstrations during the laboratory practices. 82.73% of the students think that the anatomy practice exams are required at the end of the committee and 75,53% of them think that the measurement and evaluation of the examination by using cadaver, model, and bone on the tables is more appropriate. Besides, 91.36% of the students stated that the study notes should be given before the practice of anatomy.The feedback from the students shows that the practical lessons in understanding human anatomy are of vital importance and the majority of students accepts the current practices. However, evaluation of the requested applications would facilitate understanding of subjects and increases success. In the preparation of training programs, the inclusion of clinical anatomy into the curriculum may be useful in improving the quality of medical education.

References

  • 1. Edinburgh Decleration of WFME. World Conference on Medical Education- Report, 7-12 August 1988, Edinburgh, Blackwood Pillans & Wilson, Edinburgh.2. Çizmeci O, Dinççağ A, Değerli Ü. Olumlu bir öğrenim ortamı yaratmak. Tıp Eğitimi Dünyası, 2001; 4. 3. Elizondo-Montemayor LL. How we assess students using an holistic standardized assesment system? Medical Teacher, 2004; 26: 400-402.4. Carmichael SW, Pawlina W. Animated powerpoint as a tool to teach anatomy. Anatomical Record, 2000; 261: 83-88.5. Seferoglu SS. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. ISBN: 9944-919-10-16. Turan ÖS, Cankur NŞ, Kurt MA. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri: Bir Geri Bildirim Örneği. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergis, 2001; 27: 1-8.7. Öğetürk M, Kavaklı A, Kuş İ, Songur A, Zararsız İ, Sarsılmas M. Tıp öğrencileri nasıl bir anatomi eğitimi istiyor? Tıp Eğitimi Dünyası, 2003; 10: 7-13.8. Acuner AM, Yalçın M, Ersoy M, Tekdemir İ, Ersoy F. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi anatomi dersine ilişkin öğretme-öğrenme sürecinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 1999; 52:211-218.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Administration
Journal Section Basic Science Research Articles
Authors

Yaşar Taştemur

Vedat Sabancıoğulları

Publication Date December 29, 2018
Acceptance Date December 30, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 40 Issue: 4

Cite

AMA Taştemur Y, Sabancıoğulları V. The Thoughts of the 2nd Graduate Students Of The Faculty of Medicine About Anatomy Practice Exams. CMJ. December 2018;40(4):346-350. doi:10.7197/223.vi.505102