PDF EndNote BibTex RIS Cite

Radyolojik görüntüleme yöntemlerinde hastaların maruz kaldığı iyonizan radyasyon dozu hakkında dönem IV tıp öğrencilerinin bilgi düzeyi

Year 2009, Volume: 31 Issue: 3, 226 - 230, 15.06.2009

Abstract

Özet

Amaç. Dönem IV öğrencilerinin radyolojik görüntüleme yöntemlerinde hastaların maruz kaldığı iyonizan radyasyon dozları hakkındaki bilgi düzeyini saptamak. Yöntem. 2008-2009 öğrenim döneminde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki 113 dönem IV öğrencisine radyolojik görüntüleme yöntemlerinde hastaların maruz kaldığı iyonizan radyasyon dozuyla ilgili sorular içeren anket uygulanarak veriler değerlendirildi. Ankette iyonizan radyasyon dozlarının kaç adet postero-anterior akciğer grafisine (PA akciğer) karşılık geldiği soruldu. Bulgular. Öğrenciler maruz kalınan radyasyon dozlarını önemli oranda yanlış tahmin etmişlerdi; radyasyon dozlarını doğru tahmin edemeyenlerin oranları antero-posterior pelvis grafisi için %39,8; voiding sistoüretrografi için %74,3; toraks bilgisayarlı tomografisi için (BT) %71,7; abdominopelvik BT için %72,6 idi. Ayrıca iyonizan radyasyon içermeyen ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntülemede sırasıyla %3,6 ve %15,9 oranında radyasyona maruz kalındığı yanıtı verildi. Sonuçlar. Araştırmada dönem IV öğrencileri gerçek radyasyon maruziyetini daha az olarak değerlendirirken normalde iyonizan radyasyon içermeyen tetkiklerin radyasyon içerdiğini düşünmeleri, doktorların gereğinden fazla ya da yanlış radyolojik tetkik istemelerine neden olabilir. Bunu önlemek için ise tıp eğitiminde radyasyon güvenliği eğitiminin gerekliliği sonucu çıkarılabilir.

 

Anahtar sözcükler: İyonizan radyasyon, tıp eğitimi, tıp öğrencisi

 

Abstract

 

Aim. To investigate the level of medical students' information about patients' ionizing radiation exposure doses during radiological examinations. Methods. A questionnaire of knowledge listing the radiation exposure doses of usual radiological diagnostic procedures were administered to 113 fifth-grade medical students. We asked them to find the equivalent doses of radiation for radiological examinations when a normal chest X-ray is accepted as one unit. Results. Most of the fifth-grade medical students seem unfamiliar about the actual radiation doses; radiation exposure doses for antero-posterior pelvic radiography, voiding cystouretrography, thorax computed and abdominopelvic tomography were incorrectly estimated (39.8%, 74.3%, 71.7%, and 72.6 %, respectively) by them. In addition, 3.5% did not know that ultrasound does not utilize radiation, and 15.9% did not know that magnetic resonance imaging does not entail radiation. Conclusions. This lack of awareness about radiation doses may cause doctors to order radiological investigations more or less than needed. Therefore, education on radiation protection in medical schools and post graduate education may be recommended.

Keywords: Ionizing radiation, medical education, medical student

Radyolojik Görüntüleme Yöntemlerinde Hastaların Maruz Kaldığı İyonizan Radyasyon Dozu Hakkında Stajyer Doktorların Bilgi Düzeyi

Year 2009, Volume: 31 Issue: 3, 226 - 230, 15.06.2009

Abstract

Amaç. Çalışmanın amacı, tanı amacıyla sık olarak kullanılan radyolojik tetkikler nedeniyle hastaların maruz kaldığı iyonizan radyasyon dozları hakkında Tıp Fakültesi Dönem IV öğrencilerinin bilgi düzeyini saptamak. Yöntem. 2008–2009 öğrenim döneminde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki 113 Dönem IV öğrencisine radyolojik görüntüleme yöntemlerinde hastaların maruz kaldığı iyonizan radyasyon dozuyla ilgili sorular içeren anket uygulanarak veriler değerlendirildi. Ankette iyonizan radyasyon dozlarının kaç adet postero-anterior akciğer grafisine (PA akciğer) karşılık geldiği soruldu. Bulgular. Stajyer doktorlar maruz kalınan radyasyon dozlarını yanlış tahmin etmişlerdi. Stajerlerden radyasyon dozlarını doğru tahmin edemeyenlerin oranları; antero-posterior pelvis grafisi için %39,8; voiding sistoüretrografi için %74,3; toraks bilgisayarlı tomografisi için (BT) %71,7; abdominopelvik BT için %72,6 idi. Ayrıca iyonizan radyasyon içermeyen ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntülemede sırasıyla %3,6 ve %15,9 oranında radyasyona maruz kalındığı yanıtı verildi. Sonuçlar. Araştırmada stajyer doktorlar gerçek radyasyon maruziyetini daha az olarak değerlendirirken normalde iyonizan radyasyon içermeyen tetkiklerin radyasyon içerdiğini düşünmeleri, doktorların gereğinden fazla ya da yanlış radyolojik tetkik istemelerine neden olabilir. Bunu önlemek için ise tıp eğitiminde radyasyon güvenliği eğitiminin gerekliliği sonucunu çıkarılabilir.

 

 

Anahtar kelimeler: İyonizan radyasyon, tıp eğitimi, stajyer doktor.

 

 

Details

Primary Language English
Journal Section Medical Science Research Articles
Authors

Levent CANKORKMAZ


Sefa ÖZŞAHİN


Cesur GÜMÜŞ


Mehmet ARSLAN


Gökhan KÖYLÜOĞLU

Publication Date June 15, 2009
Published in Issue Year 2009Volume: 31 Issue: 3

Cite

APA Cankorkmaz, L. , Özşahin, S. , Gümüş, C. , Arslan, M. & Köylüoğlu, G. (2009). Radyolojik görüntüleme yöntemlerinde hastaların maruz kaldığı iyonizan radyasyon dozu hakkında dönem IV tıp öğrencilerinin bilgi düzeyi . Cumhuriyet Medical Journal , 31 (3) , 226-230 . Retrieved from http://cmj.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/4210/55719