PDF BibTex RIS Cite

Kemik sintigrafisi esnasında skrotal lezyonların görüntülenmesi

Year 2011, Volume: 33 Issue: 3, 344 - 347, 27.09.2011

Abstract

Özet

Kemik sintigrafisi aktif kemik hastalığının saptanmasında hassasiyeti çok yüksek bir görüntüleme yöntemidir. En sık kullanılan endikasyonu kemik metastazlarının tespit ve takibidir. Kemiğe özgü radyofarmasötiğin kemik dokuda yüksek oranda tutulumu sonucu kemik sintigrafisinde normalde kemik yapılar ve atılımı sırasında böbrek ve mesane görülmekte, ancak bazen iskelet-dışı yumuşak dokularda da tutulum bildirilmektedir. Tc-99m MDP ile yapılan tüm vücut kemik sintigrafisinde skrotal herni veya hidroselin görüntülenmesi yine nadir ve ilginç bir bulgudur. Bu raporumuzda literatür gözden geçirilerek, kliniğimizde kemik sintigrafisi esnasında tesadüfen görüntülenen skrotal lezyon saptanmış üç olgu sunulmaktadır.

Anahtar sözcükler: Kemik sintigrafisi, skrotal herni, hidrosel, Tc-99m MDP

 

Abstract

Bone scintigraphy is a very sensitive imaging technique in detecting active bone diseases. Primary indication is diagnosis and follow-up of metastatic bone disease. Bone specific radiopharmaceuticals have quite a high skeletal uptake, thus osseous structures can readily be seen in bone scintigraphy, along with kidneys and bladder during their excretion. However, extra-skeletal uptake in soft-tissue structures on bone scans has been reported occasionally. Imaging of scrotal hernia and of testicular hydrocele during Tc-99m- MDP bone scintigraphy are rare and interesting findings. In our paper, we presented three cases with scrotal lesions, detected incidentally during bone scintigraphy in our clinic together with a review of the literature on the subject.

Keywords: Bone scingtigraphy, scrotal hernia, hydrocele, Tc-99m MDP

References

  • Ergün EL, Kıratlı PÖ, Günay EC, Erbaş B. A report on the incidence of intestinal 99mTc- methylene diphosphonate uptake of bone scans and a review of the literature. Nucl Med Commun 2006; 27: 877-85.
  • Sheafor DH, Holder LE, Thompson D, Schauwecker DS, Sager GL, McFarland EG. Scrotal pathology as the cause for hip pain. Diagnostic findings on bone scintigraphy. Clin Nucl Med 1997; 22: 287-91.
  • Murray IPC, Ell PJ. Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment. Ell PJ, Gambhir SS (Eds), New York: Churchill Livingstone, 1994; pp: 98-103.
  • Büyükdereli G. Inguinal hernia detected during bone scintigraphy. Clin Nucl Med 2001; 26: 366-7.
  • Büyükdereli G, Güney IB, Kırım E, Nursal GN. Hydrocele detected during bone scintigraphy. Turk J Nucl Med 2003; 12: 170-2.

Kemik sintigrafisi esnasında skrotal lezyonların görüntülenmesi

Year 2011, Volume: 33 Issue: 3, 344 - 347, 27.09.2011

Abstract

Kemik sintigrafisi aktif kemik hastalığının saptanmasında hassasiyeti çok yüksek bir görüntüleme yöntemidir. En sık kullanılan endikasyonu kemik metastazlarının tespit ve takibidir. Kemiğe özgü radyofarmasötiğin kemik dokuda yüksek oranda tutulumu sonucu kemik sintigrafisinde normalde kemik yapılar ve atılımı sırasında böbrek ve mesane görülmekte, ancak bazen iskelet-dışı yumuşak dokularda da tutulum bildirilmektedir. Tc-99m MDP ile yapılan tüm vücut kemik sintigrafisinde skrotal herni veya hidroselin görüntülenmesi yine nadir ve ilginç bir bulgudur. Bu raporumuzda literatür gözden geçirilerek, kliniğimizde kemik sintigrafisi esnasında tesadüfen görüntülenen skrotal lezyon saptanmış üç olgu sunulmaktadır

References

  • Ergün EL, Kıratlı PÖ, Günay EC, Erbaş B. A report on the incidence of intestinal 99mTc- methylene diphosphonate uptake of bone scans and a review of the literature. Nucl Med Commun 2006; 27: 877-85.
  • Sheafor DH, Holder LE, Thompson D, Schauwecker DS, Sager GL, McFarland EG. Scrotal pathology as the cause for hip pain. Diagnostic findings on bone scintigraphy. Clin Nucl Med 1997; 22: 287-91.
  • Murray IPC, Ell PJ. Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment. Ell PJ, Gambhir SS (Eds), New York: Churchill Livingstone, 1994; pp: 98-103.
  • Büyükdereli G. Inguinal hernia detected during bone scintigraphy. Clin Nucl Med 2001; 26: 366-7.
  • Büyükdereli G, Güney IB, Kırım E, Nursal GN. Hydrocele detected during bone scintigraphy. Turk J Nucl Med 2003; 12: 170-2.

Details

Primary Language English
Journal Section Case Reports
Authors

Serdar GÜL


Taner ERSELCAN


Mehmet BÖRKSÜZ


Bülent TURGUT


Perihan KELKİT


Gürkan ÖZER

Publication Date September 27, 2011
Published in Issue Year 2011Volume: 33 Issue: 3

Cite

APA Gül, S. , Erselcan, T. , Börksüz, M. , Turgut, B. , Kelkit, P. & Özer, G. (2011). Kemik sintigrafisi esnasında skrotal lezyonların görüntülenmesi . Cumhuriyet Medical Journal , 33 (3) , 344-347 . Retrieved from http://cmj.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/4218/55916