PDF EndNote BibTex RIS Cite

Av tüfeği ile intihar eden olgudan otopsi sırasında “müdahale” ile silahın çıkarılması

Year 2011, Volume: 33 Issue: 3, 357 - 360, 27.09.2011

Abstract

Özet

Ateşli silahlarla yaralanma ve ölüm olgularıyla sıklıkla karşılaşılır. Atış mesafeleri; bitişik, yakın ve uzak atış olarak sınıflandırılmaktadır. Bitişik atışlarda namlu ağzı deriye tamamen temas halinde ise tam bitişik, deri ile namlu arasında 3cm’ye kadar mesafe varsa bitişiğe yakın olarak tanımlanır. Bu çalışmada, av tüfeği ile ksifoid alt bölgesine bitişik mesafeden gerçekleştirilen atış nedeniyle ölen ve hastaneye namlu ucu deri altına girmiş durumda getirilen olgudaki atış mesafesine ait bulgular tartışıldı. Ayrıca olgunun üzerindeki silahın güvenlik tedbirleri alınarak çıkarılmasının önemi vurgulandı.

Anahtar sözcükler: Av tüfeği, atış mesafesi, bitişik atış, intihar, adli tıp

 

Abstract

Injury or death cases often occur with firearms. The discharge distances are classified as adjacent, close and distant. In adjacent discharges; it is defined full adjacent if the mouth of gun barrel is completely in contact with skin, it is defined near adjacent distance if there is up to 3 cm. distance between skin and gun barrel. In this study, this case died in adjacent discharge to the bottom of xiphoideus with shotgun and was brought together with shotgun, whose gun barrel settling in the subcutaneous soft tissue, used during the event to the hospital morgue. They were also pointed out the findings concerning the discharge distance on the case and the importance of removal the shotgun in the body of the case by the safety measures.

Keywords: Shotgun, discharge distance, adjacent discharge, suicide, forensic medicine

References

 • Koç S, Şam B, Yılmaz R. Av tüfeği yaralanmalarının adli tıbbi boyutu. Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi 2009; 1: 213-27.
 • Di Maio VJM. Gunshot Wounds: Practical Aspects of Firearms. In: Ballistics and Forensic Techniques 1993: 163-208.
 • Knight B. Firearms Injuries in Forensic Medicine. In: Tedeschii CG, Eckert WG, Tedeschii GL, eds. Vol. 1, Section 2, Chapter 11, W.B. Saunders Co, Philadelphia, London, Toronto 1977: 334-53.
 • Beyaztaş FY. Av tüfeği ile yapılan atışlarda atış mesafesinin belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 25: 43-6.
 • Berg SO. The forensic ballistic laboratory. In: Tedeschi CG, Eckert WC, Tedeschi LC, eds. Forensic Medicine. 1st ed. Philadelphia:WB Saunders 1977: 526-69.
 • Çoltu A, Durak D. Adli otopsileri yapılmış 141 ateşli silah yaralanmasına bağlı ölüm olgusunun retrospektif incelenmesi. Adli Tıp Dergisi 1992; 8: 49-51.
 • Demirci Ş, Doğan KH, Günaydın G, Koç S. Av tüfeği ile ölümler. Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi 2009; 1: 207-12.
 • Günaydın G, Demirci Ş. Konya’da 1991-2000 yılları arasında ateşli silah yaralanması nedeniyle ölen 248 olgunun değerlendirilmesi. Yıllık Adli Tıp Toplantıları-2002 Kitabı. 16-19 Mayıs 2002, Antalya, 2002: 308-13.
 • Altındağ A, Özdemir B, Yanık M. Şanlıurfa’da ateşli silahla intiharlar. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6: 240-4.
 • Aydın B, Kartal M. Suicide cases in a province (Samsun) of blacksea region of Turkey between 1999-2003 years. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30: 1067- 72.
 • Aydın B, Çolak B. Samsun’da ateşli silahlara bağlı ölümler: 1999-2003. Adli Tıp Dergisi 2005; 19: 11-6.
 • Aşırdizer M, Cantürk G, Cantürk N, Yavuz MS, Sarı H. İstanbul’daki av tüfeği intiharlarının analizi, 1998-2007. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010; 16: 47- 53.

AV TÜFEĞİ İLE BİTİŞİK ATIŞ MESAFESİNDEN İNTİHAR EDEN OLGUDAN OTOPSİ SIRASINDA “MÜDAHALE” İLE SİLAHIN ÇIKARILMASI*DURING AUTOPSY, BEING REMOVED WITH “INTERFERENCE” SHOTGUN FROM THE BODY OF THE CASE COMMITTING SUICIDE IN ADJACENT DISTANCE WITH SHOTGUN

Year 2011, Volume: 33 Issue: 3, 357 - 360, 27.09.2011

Abstract

ÖZET

Ateşli silahlarla yaralanma ve ölüm olgularıyla sıklıkla karşılaşılır. Atış mesafeleri; bitişik, yakın ve uzak atış olarak sınıflandırılmaktadır. Bitişik atışlarda namlu ağzı deriye tamamen temas halinde ise tam bitişik, deri ile namlu arasında 3 cm’ye kadar mesafe varsa bitişiğe yakın olarak tanımlanır.

Bu çalışmada, bitişik atış mesafesinden atış yapılarak ölen ve üzerinde kullanılan silahla birlikte getirilen olgudaki atış mesafesine ait bulgular ve üzerindeki silahın güvenlik tedbirleri alınarak çıkarılmasının önemi vurgulandı.

Anahtar Sözcükler: Av tüfeği, bitişik atış, intihar, adli tıp.

 

ABSTRACT

The facts of injury and death often occur with firearms. The discharge distances are classified as adjacent, close and distant. In adjacent discharges; it is defined full adjacent if the mouth of gun barrel is completely in contact with skin, it is defined near adjacent distance if there is up to 3 cm. distance between skin and gun barrel.

This case died in adjacent distance with shotgun and was brought together with shotgun used during the event to the hospital morgue. In this study, they were pointed out the findings concerning the discharge distance on the case and the importance of removal the shotgun in the body of the case by the safety measures.

Key Words: Shotgun, adjacent discharge, suicide, forensic medicine.

 

 

 

 

References

 • Koç S, Şam B, Yılmaz R. Av tüfeği yaralanmalarının adli tıbbi boyutu. Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi 2009; 1: 213-27.
 • Di Maio VJM. Gunshot Wounds: Practical Aspects of Firearms. In: Ballistics and Forensic Techniques 1993: 163-208.
 • Knight B. Firearms Injuries in Forensic Medicine. In: Tedeschii CG, Eckert WG, Tedeschii GL, eds. Vol. 1, Section 2, Chapter 11, W.B. Saunders Co, Philadelphia, London, Toronto 1977: 334-53.
 • Beyaztaş FY. Av tüfeği ile yapılan atışlarda atış mesafesinin belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 25: 43-6.
 • Berg SO. The forensic ballistic laboratory. In: Tedeschi CG, Eckert WC, Tedeschi LC, eds. Forensic Medicine. 1st ed. Philadelphia:WB Saunders 1977: 526-69.
 • Çoltu A, Durak D. Adli otopsileri yapılmış 141 ateşli silah yaralanmasına bağlı ölüm olgusunun retrospektif incelenmesi. Adli Tıp Dergisi 1992; 8: 49-51.
 • Demirci Ş, Doğan KH, Günaydın G, Koç S. Av tüfeği ile ölümler. Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi 2009; 1: 207-12.
 • Günaydın G, Demirci Ş. Konya’da 1991-2000 yılları arasında ateşli silah yaralanması nedeniyle ölen 248 olgunun değerlendirilmesi. Yıllık Adli Tıp Toplantıları-2002 Kitabı. 16-19 Mayıs 2002, Antalya, 2002: 308-13.
 • Altındağ A, Özdemir B, Yanık M. Şanlıurfa’da ateşli silahla intiharlar. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6: 240-4.
 • Aydın B, Kartal M. Suicide cases in a province (Samsun) of blacksea region of Turkey between 1999-2003 years. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30: 1067- 72.
 • Aydın B, Çolak B. Samsun’da ateşli silahlara bağlı ölümler: 1999-2003. Adli Tıp Dergisi 2005; 19: 11-6.
 • Aşırdizer M, Cantürk G, Cantürk N, Yavuz MS, Sarı H. İstanbul’daki av tüfeği intiharlarının analizi, 1998-2007. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010; 16: 47- 53.

Details

Primary Language English
Journal Section Case Reports
Authors

Fatma BEYAZTAŞ


Bahadır ÖZEN


Celal BÜTÜN

Publication Date September 27, 2011
Published in Issue Year 2011Volume: 33 Issue: 3

Cite

APA Beyaztaş, F. , Özen, B. & Bütün, C. (2011). Av tüfeği ile intihar eden olgudan otopsi sırasında “müdahale” ile silahın çıkarılması . Cumhuriyet Medical Journal , 33 (3) , 357-360 . Retrieved from http://cmj.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/4218/55942