PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ege bölgesi elit sporcularında dermatoglifik, antropometrik ve biyokimyasal verilerinin değerlendirilmesi

Year 2011, Volume 33, Issue 3, 285 - 292, 14.03.2011

Abstract

Özet

Amaç. Embriyonel hayatta tamamlanan kişiye özel dermatoglifik örnek dağılımlarının farklılığından yola çıkılarak çalışmamızdaki Ege Bölgesi erkek elit sporcularının (ES) dermatoglifik örneklerinin, erkek sedanter bireylerden (SB) farkının olup olmadığının araştırılmasını ve her iki grubun antropometrik ve biyokimyasal verilerinin değerlendirilmesini amaçladık. Yöntem. Ege bölgesindeki erkek ES’lerin (n=105) ve erkek SB’in (n=105) dermatoglifik örnek çalışmasını, el antropometrik ölçümlerini ve biyokimyasal testlerini gerçekleştirdik. Genetikte yardımcı tanı yöntemlerinden olan dermatoglifik çalışmasıyla, erkek ES’ların ve erkek kontrol grubunun dermal örneklerini inceleyerek, erkek ES’ların, erkek kontrol grubundan farklı örnek dağılımına sahip olup olmadıklarını araştırdık. Bulgular. Erkek ES’ların ve SB’lerin parmak ucu dermal örnekleri incelenerek, erkek ES’lerin erkek SB’lerden farklı örnek dağılımına sahip oldukları saptandı. Antropometrik ölçümlerle ES ve SB’lerin 2.parmak uzunluğu / 4. parmak uzunluğu (2d:4d) oranı elde edildi. Erkek ES ve erkek SB’lerin ortalama 2d:4d oranları sağ (p=0,34) ve sol (p=0,06) elleri için karşılaştırıldığında, anlamlı bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir. Sağ (p=0,17) ve sol (p=0,23) el, 2d:4d oranı ile testosteron hormonu arasındaki korelasyon çalışmamızda anlamlı bulunmamıştır. Düzenli ve uzun süreli spor yapan kişilere ait bazı biyokimyasal parametrelerin yapmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı farklar gösterdiği bulunmuştur. Sonuç. Çalışmamız, erkek ES ve erkek SB’lerin dermatoglifik örnek dağılımı ile ilgili Ege Bölgesinde yapılan ilk çalışmadır. Dermatoglifik bulgularımızın bu alanda çalışacak araştırmacılara kaynak oluşturabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar sözcükler: Elite atlet, dermatoglifik, 2d:4d oranı

 

Abstract

Aim. The aim of this study is to investigate whether the difference of dermatoglyphic samples in elite men athletes and sedantery individuals on the basis of individual dermatoglyphic sample differences which was completed in the embryonal life and evaluation of each of the two groups of anthropometric and biochemical data. Method. We performed to examine of dermatoglyphic samples, anthropometric measurements and biochemical tests in male elite athletes (n=105) and male sedentary subjects (n=105) in the Aegean region. With dermatoglyphic study which is auxiliary method in genetics, we searched whether elite athletes or control group who have different sample distribution from each other by examining of their dermal samples whether different from each other. Results. By examining dermal samples of men elite athletes’ and men sedentary people’s fingertip, it is introduced that men elite athletes’ have different sample distribution from men sedentary people. We obtained the 2d:4d ratio of 105 elite athletes and 105 sedentary people by dermatoglphic study. When comparison of men elite ahtletes and men sedentary individuals average ratio of 2d:4d for right hand (p=0.34) and left hand (p=0.06), it is found that there is no significant relation. There was no significant correlation between the ratio 2d:4d and testosterone hormone for right hand (p=0.17) and left hand (p=0.23) in our study. It is found that there is statistically significant difference in some biochemical parameters belonged to the persons who do long-term and regular physical exercise compared to the others. Conclusion. This is the first study on the distribution of dermatoglyphic samples of men elite athletes and men sedentary individuals in Aegean region, Turkey. We think that our dermatoglyphic findings will be a resource for researchers working in this field.

Keywords: Elite athlet, dermatogliphics, 2d: 4d ratio

References

 • Payne J, Montgomery H. The renin-angiotensin system and physical performance. Biochem Soc Trans 2003; 31: 1286-9.
 • Mac Arthur D, North K.N. A gene for speed? The evolution and function of α- actinin-3. Bioessays 2004; 26: 786-95. 3. Kavuncuoğlu
 • Z. Güreşçilerde ve sedanter populasyonda enos gen
 • polimorfizminin karşilaştirilmasi. Marmara Üniv.Fen bilimleri Ens.Yüksek
 • Lisans Tezi, İstanbul, 2006.
 • Mulvihill J.J, Smith W.D. The genesis of dermatoglyphics. J Pediatr 1969; 75: 579-89.
 • Altıntaş N. Diabetes Mellitus’ta Derioymacıkları, Ege Üniv. Sağlık Bilimleri Ens. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji A.D, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1986.
 • Atasu M, Say B: Klinisyenlere dermatoglifik bilgiler. Hacettepe Üniversitesi Yayınları Ankara, 1970; 7-55.
 • Polat.M.H, Caner M. Kolon kanserli hastalarda dermatoglifik bulgular. Ege Tıp Dergisi 2000; 39: 39-44.
 • Bilici M, Ülgen M, Bekaroğlu M, Soylu C, Uluutku N. Bir grup şizofrenili hastalarda dermatoglifik bulgular. Düşünen Adam 1999; 12:43-6.
 • Aksu F.Tatar A,Türkmen S,Çelikli S,Çelik A,Tetik S. Paramediklerde Psikolojik Değerlendirme Ve Eldeki 2/4 Parmak Oranının Kişilik Yapısı İle İlişkisi. Dokuz Eylül ÜnivTıp Fakültesi Dergisi 2010; 24: 11-8.
 • Dias RG, Pareira AC, Negrao CE and Eduardo J. Genetic polymorphisms determining of the physical performance in elite athletes. Rev Bras Med Esporte 2007; 13: 209-16.
 • Manning JT, Taylor RP. Second to fourth digit ratio and male ability in sport: implications for sexual selection in humans. Evol Hum Behav 2001; 22: 61-9.
 • Manning JT. The ratio of 2nd to 4th digit length and performance in skiing. J.Sports Med Phys Fitness 2002; 42: 446-50.
 • Simon NP, Bernet SK, Janice LH, Sindu V and Tim DS. The Big Finger: The second to fourth digit ratio 2d:4d is a predictor of sporting ability in females. Br J Sports Med 2006; 2: 71-93.
 • Arı Z, Kutlu N, Uyanık BS, Taneli F, Büyükyazı G, Tavlı T. Serum testosterone, growth hormone, and insulin-like growth factor-1 levels, mental reaction time, and maximal aerobic exercise in sedentary and long-term physically trained elderly males. Int. J. Neuroscience 2004; 114: 623-37.
 • Büyükyazı G. Differences in blood lipids and apolipoproteins between master athletes, recreational athletes and sedentary men. J. Sports Med Physical Fitness 2005; 45: 112-20.
 • Çelik A, Aksu A, Tunar M, Daşdan Ada N.E, Topaçoğlu H. Master atletlerin fiziksel performans düzeylerinin eldeki parmak oranlariyla ilişkisi. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 24: 5-10.
 • Gale CR, Martyn CN, Kellingray S, Eastell R, Cooper C. Intrauterine programming of adult body composition. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 267- 72.
 • Kuh D, Bassey J, Hardy R, Aihie Sayer A, Wadsworth M, Cooper C. Birth weight, childhood size, and muscle strength in adult life: evidence from a birth cohort study. Am J Epidemiol 2002; 156: 627-33.
 • Aksu F, Topaçoğlu H, Arman C, Ataç A, Tetik S. Neck circumference and 2: 4 digit ratio in patients with acute myocardial infarction. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009; 21:147-52.
 • Pokrywka L, Rachon D, Sucheka-Rachon K, Bitel L. The second to fourth digit ratio in elite and non-elite female athletes. Am J Human Biol 2006;17: 796–800.
 • Tester N, Campbell A. Sporting achievement: what is the contribution of digit ratio? J Pers 2007; 75: 663-77.
 • Manning, JT, Martin S, Trivers RL, Soler M. 2nd to 4th digit ratio and offspring sex ratio. J Theor Biol 2002; 217: 93-5.
 • Paul SN, Kato BS, Hunkin JL, Vivekanandan S, Spector TD. The big finger-The second to fourth digit ratio (2D:4D) is a predictor of sporting ability in females. Br J Sports Med 2006; 40: 981-83.
 • Manning JT, Morris L, Caswell N. Endurance running and digit ratio (2D:4D): implications for fetal testosterone effects on running speed and vascular health. Am J Hum Biol 2007; 19: 416-21.

Ege bölgesi elit sporcularında dermatoglifik, antropometrik ve biyokimyasal verilerinin değerlendirilmesi

Year 2011, Volume 33, Issue 3, 285 - 292, 14.03.2011

Abstract

Amaç. Embriyonel hayatta tamamlanan kişiye özel dermatoglifik örnek dağılımlarının farklılığından yola çıkılarak çalışmamızdaki Ege Bölgesi erkek elit sporcularının (ES) dermatoglifik örneklerinin, erkek sedanter bireylerden (SB) farkının olup olmadığının araştırılmasını ve her iki grubun antropometrik ve biyokimyasal verilerinin değerlendirilmesini amaçladık. Yöntem. Ege Bölgesindeki erkek ES’lerin (n=105) ve erkek SB’in (n=105) dermatoglifik örnek çalışmasını, el antropometrik ölçümlerini ve biyokimyasal testlerini gerçekleştirdik. Genetikte yardımcı tanı yöntemlerinden olan dermatoglifik çalışmasıyla, erkek ES’ların ve erkek kontrol grubunun dermal örneklerini inceleyerek, erkek ES’ların, erkek kontrol grubundan farklı örnek dağılımına sahip olup olmadıklarını araştırdık. Bulgular. Erkek ES’ların ve SB’lerin parmak ucu dermal örnekleri incelenerek, erkek ES’lerin erkek SB’lerden farklı örnek dağılımına sahip oldukları saptandı. Antropometrik ölçümlerle ES ve SB’lerin 2.parmak uzunluğu / 4. parmak uzunluğu (2d:4d) oranı elde edildi. Erkek ES ve erkek SB’lerin ortalama 2d:4d oranları sağ (p=0,34) ve sol (p=0,06) elleri için karşılaştırıldığında, anlamlı bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir. Sağ (p=0,17) ve sol (p=0,23) el, 2d:4d oranı ile testosteron hormonu arasındaki korelasyon çalışmamızda anlamlı bulunmamıştır. Düzenli ve uzun süreli spor yapan kişilere ait bazı biyokimyasal parametrelerin yapmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı farklar gösterdiği bulunmuştur. Sonuç. Çalışmamız, erkek ES ve erkek SB’lerin dermatoglifik örnek dağılımı ile ilgili Ege Bölgesinde yapılan ilk çalışmadır. Dermatoglifik bulgularımızın bu alanda çalışacak araştırmacılara kaynak oluşturabileceğini düşünmekteyiz

References

 • Payne J, Montgomery H. The renin-angiotensin system and physical performance. Biochem Soc Trans 2003; 31: 1286-9.
 • Mac Arthur D, North K.N. A gene for speed? The evolution and function of α- actinin-3. Bioessays 2004; 26: 786-95. 3. Kavuncuoğlu
 • Z. Güreşçilerde ve sedanter populasyonda enos gen
 • polimorfizminin karşilaştirilmasi. Marmara Üniv.Fen bilimleri Ens.Yüksek
 • Lisans Tezi, İstanbul, 2006.
 • Mulvihill J.J, Smith W.D. The genesis of dermatoglyphics. J Pediatr 1969; 75: 579-89.
 • Altıntaş N. Diabetes Mellitus’ta Derioymacıkları, Ege Üniv. Sağlık Bilimleri Ens. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji A.D, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1986.
 • Atasu M, Say B: Klinisyenlere dermatoglifik bilgiler. Hacettepe Üniversitesi Yayınları Ankara, 1970; 7-55.
 • Polat.M.H, Caner M. Kolon kanserli hastalarda dermatoglifik bulgular. Ege Tıp Dergisi 2000; 39: 39-44.
 • Bilici M, Ülgen M, Bekaroğlu M, Soylu C, Uluutku N. Bir grup şizofrenili hastalarda dermatoglifik bulgular. Düşünen Adam 1999; 12:43-6.
 • Aksu F.Tatar A,Türkmen S,Çelikli S,Çelik A,Tetik S. Paramediklerde Psikolojik Değerlendirme Ve Eldeki 2/4 Parmak Oranının Kişilik Yapısı İle İlişkisi. Dokuz Eylül ÜnivTıp Fakültesi Dergisi 2010; 24: 11-8.
 • Dias RG, Pareira AC, Negrao CE and Eduardo J. Genetic polymorphisms determining of the physical performance in elite athletes. Rev Bras Med Esporte 2007; 13: 209-16.
 • Manning JT, Taylor RP. Second to fourth digit ratio and male ability in sport: implications for sexual selection in humans. Evol Hum Behav 2001; 22: 61-9.
 • Manning JT. The ratio of 2nd to 4th digit length and performance in skiing. J.Sports Med Phys Fitness 2002; 42: 446-50.
 • Simon NP, Bernet SK, Janice LH, Sindu V and Tim DS. The Big Finger: The second to fourth digit ratio 2d:4d is a predictor of sporting ability in females. Br J Sports Med 2006; 2: 71-93.
 • Arı Z, Kutlu N, Uyanık BS, Taneli F, Büyükyazı G, Tavlı T. Serum testosterone, growth hormone, and insulin-like growth factor-1 levels, mental reaction time, and maximal aerobic exercise in sedentary and long-term physically trained elderly males. Int. J. Neuroscience 2004; 114: 623-37.
 • Büyükyazı G. Differences in blood lipids and apolipoproteins between master athletes, recreational athletes and sedentary men. J. Sports Med Physical Fitness 2005; 45: 112-20.
 • Çelik A, Aksu A, Tunar M, Daşdan Ada N.E, Topaçoğlu H. Master atletlerin fiziksel performans düzeylerinin eldeki parmak oranlariyla ilişkisi. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 24: 5-10.
 • Gale CR, Martyn CN, Kellingray S, Eastell R, Cooper C. Intrauterine programming of adult body composition. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 267- 72.
 • Kuh D, Bassey J, Hardy R, Aihie Sayer A, Wadsworth M, Cooper C. Birth weight, childhood size, and muscle strength in adult life: evidence from a birth cohort study. Am J Epidemiol 2002; 156: 627-33.
 • Aksu F, Topaçoğlu H, Arman C, Ataç A, Tetik S. Neck circumference and 2: 4 digit ratio in patients with acute myocardial infarction. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009; 21:147-52.
 • Pokrywka L, Rachon D, Sucheka-Rachon K, Bitel L. The second to fourth digit ratio in elite and non-elite female athletes. Am J Human Biol 2006;17: 796–800.
 • Tester N, Campbell A. Sporting achievement: what is the contribution of digit ratio? J Pers 2007; 75: 663-77.
 • Manning, JT, Martin S, Trivers RL, Soler M. 2nd to 4th digit ratio and offspring sex ratio. J Theor Biol 2002; 217: 93-5.
 • Paul SN, Kato BS, Hunkin JL, Vivekanandan S, Spector TD. The big finger-The second to fourth digit ratio (2D:4D) is a predictor of sporting ability in females. Br J Sports Med 2006; 40: 981-83.
 • Manning JT, Morris L, Caswell N. Endurance running and digit ratio (2D:4D): implications for fetal testosterone effects on running speed and vascular health. Am J Hum Biol 2007; 19: 416-21.

Details

Primary Language English
Journal Section Basic Science Research Articles
Authors

Nuray ALTINTAŞ>


Fatma ŞANLISOY This is me


Necip KUTLU This is me


Zeki ARI This is me


Mustafa AŞÇI This is me


Elvan ARSLAN This is me


Nurullah CANDAN This is me


Gürbüz BÜYÜKYAZI This is me


Soner ERGİN This is me

Publication Date March 14, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 33Issue 3

Cite

APA Altıntaş, N. , Şanlısoy, F. , Kutlu, N. , Arı, Z. , Aşçı, M. , Arslan, E. , Candan, N. , Büyükyazı, G. & Ergin, S. (2011). Ege bölgesi elit sporcularında dermatoglifik, antropometrik ve biyokimyasal verilerinin değerlendirilmesi . Cumhuriyet Medical Journal , 33 (3) , 285-292 . Retrieved from http://cmj.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/4218/55972