PDF BibTex RIS Cite

Detection of malnutrition in hospitalized cases scheduled for elective surgery

Year 2015, Volume: 37 Issue: 2, 136 - 141, 01.07.2015
https://doi.org/10.7197/cmj.v37i2.5000080402

Abstract

SUMMARY

Malnourished patients have longer hospital stays, more drug usage, poorer functional capacity and higher morbidity and mortality rates compared to well-nourished patients. To prevent malnutrition in hospitalized patients, physicians should be aware of the fact that every hospitalized patient may be at risk or malnutrition and thus require an early diagnosis and treatment. Many indices and scoring systems have been developed to predict malnutrition, but there is still no consensus on which method reflects the malnutrition status the best. 500 adult patients composed of 242 males and 258 females hospitalized at 11 different departments of Cumhuriyet University, Faculty of Medicine were included in our study. In each patient, a detailed history was taken, laboratory measurement were performed (albumin, pre-albumin, CRP, creatinine) and Subjective Global Assessment (SGA) and bioelectrical impedance analysis (BIA) were carried out during admission to the hospital. Nutritional status and mentioned parameters were compared and the effect of nutritional status on the length of hospital stay was studied. The rate of malnutrition was found as 7.8% (39 cases). The mean age was higher in patients with malnutrition when compared to well-nourished ones. Similarly, the length of hospital stay and postoperative hospital stay were longer in patients with malnutrition. Albumin and pre-albumin levels were significantly lower and CRP was higher in patients with malnutrition. Creatinine levels did not show any significant difference. Body weight, body fat content and BMI values were higher and total body fluid in percentage of body weight were lower in patients with malnutrition.

Keywords: Malnutrition, subjective global assessment, bioelectrical impedance analysis, hospital stay

 

ÖZET

Malnütrisyonlu olgular malnütrisyonu olmayanlara göre daha uzun süre hastanede kalış, daha fazla ilaç kullanımı, daha kötü fonksiyonel kapasite ile daha yüksek mortalite ve morbidite oranına sahiptir. Malnütrisyonu önlemeye yardım etmek için hastaneye yatırılan her olgunun öncelikle risk altında olduğu fark edilmeli, erken teşhis ve tedavi yapılmalıdır Malnütrisyonun saptanmasında çeşitli yöntemler kullanılmakla birlikte hangi yöntemin nütrisyonel durumu en iyi yansıttığı üzerinde fikir birliğine varılamamıştır. Çalışmamızda Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yatan 11 anabilim dalından toplam 242 erkek, 258 kadın 500 erişkin hasta alındı. Her hastanın yatışında anamnezi alındı, laboratuar değerleri(albümin, prealbümin, CRP, kreatinin), Subjektif Global Değerlendirme (SGA) ve BİA (Biyoelektrik empedans analiz) ölçümleri yapıldı. Hastaların nütrisyonel durumları ile kaydedilen parametrelerin karşılaştırması yapıldı ve bunların yatış süresine etkisi araştırıldı. Malnütrisyon sıklığı %7,8 (39 olgu) saptandı. Malnütrisyonlu hastaların yaş ortalaması iyi beslenenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Malnütrisyonlu hastaların, iyi beslenen gruplara göre hastanede kalış süreleri ve postoperatif kalış süreleri daha uzundu. Malnütrisyonu olan hastaların anlamlı olarak albümin ve prealbüminin daha düşük olduğu, CRP’nin yüksek olduğu saptandı. Kreatinin değerleri arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. İyi beslenmiş hastaların malnütrisyonu olan hastalara göre, vücut ağırlığının, vücut yağ miktarının ve BMİ daha fazla, total vücut sıvısının % olarak değerlendirildiğinde daha az olduğu görülmüştür.

Anahtar sözcükler: Malnütrisyon, subjektif global değerlendirme, biyoelektrik empedans analizi, yatış süresi

References

 • Bozkurt, N. Enteral ve parenteral beslenmenin önemi. Enteral Paren- teral Beslenme, Türkiye Diyetisy- enler Derneği Yayını 1995; 1-5.
 • Ufuk Ütüklerli. Cerrahi hastalarda preoperatif nutrisyonel durumun değerlendirilmesi. GATA Cerrahi AD. Uzmanlık Tezi Ankara 2007.
 • Ulubay G, Görek A, Ulaşlı SS, Akçay S, Eyüboğlu FÖ. Toraks Dergisi 2007; 8: 26-30.
 • Baumgartner RN, Chumlea WC, Roche AF. Impedance for body composition. Exerc Sport Sci Rev 1990: 18: 193-224.
 • Windsor JA, Hill GL. Weight loss with physiologic impairment. A basic indicator of surgical risk. Ann Surg 1988; 207: 290-6.
 • Baker JP, Detsky AS, Wesson DE, Wolman SL, Stewart S, Whitewell J, Langer B, Jeejeebhoy KN. Nu- tritional assessment: A comparison of clinical judgment and objective measurements. N Engl J Med 1982; 306: 969-72.
 • Hirsch S, de Obaldia N, Petermann M, Rojo P, Barrientos C, Iturriaga H, Bunout D. Subjective global asessment of nutritional status: Further validation. Nutrition 1991; 7: 35-7.
 • Pressoir M, Desne S, Berchery D. Prevelance, risk factors and clini- cal implications of malnütrition in French Comprehensive Cancer Centers. Br. Cancer 2010; 16;102: 966-71.
 • Dervisoğlu A, Tümer G, Canbaz S, Şenyüre G, Malazgirt Z. Cerrahi hastalarda malnutrisyon riski ve beslenme kullanılan karşılaştırılması. Türkiye Klin- ikleri Dergisi 2006; 18: 206-9.
 • Pekcan G. Hastanın beslenme du- rumunun ra:Diyet El Kitabı 1999; 61-106.
 • Lavernia CL, Siera RJ, Baerga L. Nutritional shortterm outcome in artroplasty. Journal of the American College of Nutrition 1999; 18: 274-8.
 • Barendregt K, Soeters PB, Allison SP. değerlendirme. Klinik Nutrisyon Temel Kavramlar 2002; 33-41.
 • Halpern-Silviera D, Susin LR, Borges LR. Body weight and fat- free mass changes in a cohort of patients Support Care Cancer 2010; 18: 617-25. kemoterapy.
 • Espinosa MA, Navarette G. Body fluid volume and nütrisyonel status in hemodialysis: vector bioelectric impedance analysis. Clin Nephrol 2010; 73: 300-8.
 • Bhatla B, Moore H, Emerson P, Lean body mass by creatinine kinetics, DEXA in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis. ASAIO J 1995; 41: 442-6. and
 • Kuyumcu ME. Hastaneye yatan yaşlı hastaların nütrisyonel du- rumlarının belirlenmesi, malnütri- syon risklerinin saptanması ve yatış süresine etkisi. Hacettepe Üniveristesi İç Hastalıkları AD. Uzmanlık Tezi Ankara 2010.

Elektif cerrahi planlanan hospitalize hastalarda malnütrisyon tespiti

Year 2015, Volume: 37 Issue: 2, 136 - 141, 01.07.2015
https://doi.org/10.7197/cmj.v37i2.5000080402

Abstract

Malnütrisyonlu olgular malnütrisyonu olmayanlara göre daha uzun süre hastanede kalış, daha fazla ilaç kullanımı, daha kötü fonksiyonel kapasite ile daha yüksek mortalite ve morbidite oranına sahiptir. Malnütrisyonu önlemeye yardım etmek için hastaneye yatırılan her olgunun öncelikle risk altında olduğu fark edilmeli, erken teşhis ve tedavi yapılmalıdır Malnütrisyonun saptanmasında çeşitli yöntemler kullanılmakla birlikte hangi yöntemin nütrisyonel durumu en iyi yansıttığı üzerinde fikir birliğine varılamamıştır. Çalışmamızda Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yatan 11 anabilim dalından toplam 242 erkek, 258 kadın 500 erişkin hasta alındı. Her hastanın yatışında anamnezi alındı, laboratuar değerleri(albümin, prealbümin, CRP, kreatinin), Subjektif Global Değerlendirme (SGA) ve BİA (Biyoelektrik empedans analiz) ölçümleri yapıldı. Hastaların nütrisyonel durumları ile kaydedilen parametrelerin karşılaştırması yapıldı ve bunların yatış süresine etkisi araştırıldı. Malnütrisyon oranı %7,8 (39 olgu) saptandı. Malnütrisyonlu hastaların yaş ortalaması iyi beslenenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Malnütrisyonlu hastaların, iyi beslenen gruplara göre hastanede kalış süreleri ve postoperatif kalış süreleri daha uzundu. Malnütrisyonu olan hastaların anlamlı olarak albümin ve prealbüminin daha düşük olduğu, CRP’nin yüksek olduğu saptandı. Kreatinin değerleri arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. İyi beslenmiş hastaların malnütrisyonu olan hastalara göre, vücut ağırlığının, vücut yağ miktarının ve BMİ daha fazla, total vücut sıvısının % olarak değerlendirildiğinde daha az olduğu görülmüştür

References

 • Bozkurt, N. Enteral ve parenteral beslenmenin önemi. Enteral Paren- teral Beslenme, Türkiye Diyetisy- enler Derneği Yayını 1995; 1-5.
 • Ufuk Ütüklerli. Cerrahi hastalarda preoperatif nutrisyonel durumun değerlendirilmesi. GATA Cerrahi AD. Uzmanlık Tezi Ankara 2007.
 • Ulubay G, Görek A, Ulaşlı SS, Akçay S, Eyüboğlu FÖ. Toraks Dergisi 2007; 8: 26-30.
 • Baumgartner RN, Chumlea WC, Roche AF. Impedance for body composition. Exerc Sport Sci Rev 1990: 18: 193-224.
 • Windsor JA, Hill GL. Weight loss with physiologic impairment. A basic indicator of surgical risk. Ann Surg 1988; 207: 290-6.
 • Baker JP, Detsky AS, Wesson DE, Wolman SL, Stewart S, Whitewell J, Langer B, Jeejeebhoy KN. Nu- tritional assessment: A comparison of clinical judgment and objective measurements. N Engl J Med 1982; 306: 969-72.
 • Hirsch S, de Obaldia N, Petermann M, Rojo P, Barrientos C, Iturriaga H, Bunout D. Subjective global asessment of nutritional status: Further validation. Nutrition 1991; 7: 35-7.
 • Pressoir M, Desne S, Berchery D. Prevelance, risk factors and clini- cal implications of malnütrition in French Comprehensive Cancer Centers. Br. Cancer 2010; 16;102: 966-71.
 • Dervisoğlu A, Tümer G, Canbaz S, Şenyüre G, Malazgirt Z. Cerrahi hastalarda malnutrisyon riski ve beslenme kullanılan karşılaştırılması. Türkiye Klin- ikleri Dergisi 2006; 18: 206-9.
 • Pekcan G. Hastanın beslenme du- rumunun ra:Diyet El Kitabı 1999; 61-106.
 • Lavernia CL, Siera RJ, Baerga L. Nutritional shortterm outcome in artroplasty. Journal of the American College of Nutrition 1999; 18: 274-8.
 • Barendregt K, Soeters PB, Allison SP. değerlendirme. Klinik Nutrisyon Temel Kavramlar 2002; 33-41.
 • Halpern-Silviera D, Susin LR, Borges LR. Body weight and fat- free mass changes in a cohort of patients Support Care Cancer 2010; 18: 617-25. kemoterapy.
 • Espinosa MA, Navarette G. Body fluid volume and nütrisyonel status in hemodialysis: vector bioelectric impedance analysis. Clin Nephrol 2010; 73: 300-8.
 • Bhatla B, Moore H, Emerson P, Lean body mass by creatinine kinetics, DEXA in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis. ASAIO J 1995; 41: 442-6. and
 • Kuyumcu ME. Hastaneye yatan yaşlı hastaların nütrisyonel du- rumlarının belirlenmesi, malnütri- syon risklerinin saptanması ve yatış süresine etkisi. Hacettepe Üniveristesi İç Hastalıkları AD. Uzmanlık Tezi Ankara 2010.

Details

Primary Language English
Journal Section Surgical Science Research Articles
Authors

Filiz BULUT


Caner MİMAROĞLU


Ahmet İSBİR


Cevdet DÜGER


Kenan KAYGUSUZ


Sinan GÜRSOY


İclal ÖZDEMİR KOL

Publication Date July 1, 2015
Published in Issue Year 2015Volume: 37 Issue: 2

Cite

APA Bulut, F. , Mimaroğlu, C. , İsbir, A. , Düger, C. , Kaygusuz, K. , Gürsoy, S. & Özdemir Kol, İ. (2015). Detection of malnutrition in hospitalized cases scheduled for elective surgery . Cumhuriyet Medical Journal , 37 (2) , 136-141 . DOI: 10.7197/cmj.v37i2.5000080402