Research Article
BibTex RIS Cite

Tıp Fakültelerinde Öğrenci Sayısı Problemi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Analizi

Year 2018, Volume: 40 Issue: 4, 319 - 325, 29.12.2018
https://doi.org/10.7197/223.vi.488252

Abstract

Tıp eğitimi dünyadaki en eski ve en zor
eğitimlerden birisidir. Eski olması ve bu alanda çalışanların ciddi deneyimleri
olmasına rağmen, hala çok dinamik bir süreç olan tıp eğitimi içerisinde birçok
zorlukları barındırmaktadır. Diğer mesleki eğitimler gibi Tıp eğitiminde de
kişinin ustasından direk görerek ve deneyimleyerek öğrenmesi esastır. Bu
bağlamda öğretici ve öğrenci sayıları arasındaki denge elzemdir. Son yıllarda
ülke çapında Tıp Fakültesi öğrenci sayıları artmış ve bu denge ciddi anlamda
bozulmuştur. Bu bilgiler ışığında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak öğrenci
sayının objektif kriterlere göre belirlenmesi için yapılan bu çalışmada, Tıp
Fakültesi ve Rektörlük öğrenci işlerinden elde edilen sayısal veriler
kullanılmış ve yıllara göre analiz edilmiştir. Sonuç olarak Sivas Cumhuriyet
Üniversitesinin öğrenci sayısının alt yapı ve öğretim üyesi sayısına göre fazla
olduğu ve etkin bir eğitim-öğretim yapılabilmesi için bu sayının düşürülmesi
gerektiği sonucuna varılmıştır.

References

  • 1.

Excessive numbers of students in Medical Faculties, Analysis of Cumhuriyet University

Year 2018, Volume: 40 Issue: 4, 319 - 325, 29.12.2018
https://doi.org/10.7197/223.vi.488252

Abstract

Medical education is one of the oldest and
toughest trainings in the world. Regardless of the fact that it has ancient
nature and serious stacking of experience in the medical education field, it is
still a very dynamic process and incorporates unique difficulties in its
presence. Like the other professional training, it is essential for the student
to learn by observing and experiencing from the tutor directly. In this
context, the balance between the numbers of tutor and the student is essential.
In recent years, the number of medical faculties and the number of students
increased dramatically all over the country, and the balance is disrupted
significantly. In the light of this knowledge, we conducted a year based
extensive analysis by using student and academic stuff records held by Rector's
and Deans' offices to determine optimal student number of Sivas Cumhuriyet
University. As a result, we managed to show that the numbers of medical
students in Sivas Cumhuriyet University are over its capacity regarding
academic stuff and infrastructure possibilities to give a proper education. 

References

  • 1.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Basic Science Research Articles
Authors

Ahmet Altun 0000-0003-2056-8683

Mustafa Karademir

İlhan Çetin

Naim Karagöz

Publication Date December 29, 2018
Acceptance Date December 28, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 40 Issue: 4

Cite

AMA Altun A, Karademir M, Çetin İ, Karagöz N. Tıp Fakültelerinde Öğrenci Sayısı Problemi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Analizi. CMJ. December 2018;40(4):319-325. doi:10.7197/223.vi.488252