Volume: 35 Issue: 3, 9/27/13

Year: 2013

Reviews

Medical Science Research Articles

Surgical Science Research Articles

Case Reports

 

106. Isolated tubal torsion after tubal ligation and ectopic pregnancy: A case report

 

108. Radyasyon proktitinde argon plazma koagulasyon tedavisinin etkinliği

 

109. Pankreatik endokrin tümörü taklit eden İntrapankreatik aksesuar dalak

 

112. Oyuncak ile meydana gelen kesici-delici beyin dokusu yaralanması

Letters to the Editor