BibTex RIS Cite

Bone scintigraphy in acute myeloid leukemia patient with fungal vertebral osteomyelitis

Year 2013, Volume: 35 Issue: 3, 423 - 428, 27.09.2013

Abstract

Abstract

The result of the magnetic resonance imaging (MRI) study was reported as “metastasis of primary disease on L2-L3 vertebrae” in a 63-year-old male patient, who developed a back pain after receiving four courses of treatment for AML. The patient, who did not respond to pain medication, was sent to nuclear medicine department for a bone scintigraphy. Diffuse increased osteoblastic activity was reported on L2-L3 vertebrae with a suspicion about infection or fracture, together with a focal osteoblastic activity involvement in the right sacroiliac joint in the bone scintigraphy which was made with Tc99m-MDP. In the mean time, the patient complained about progressive loss of strength on bilateral lower extremities and numbness in legs. Repeated MRI was reported as “irregularities in L2-L3 vertebral disc region concordant with infection, prominent thecal pressure, loss of height in L2-L3 vertebrae associated with osteomyelitis and a mass concordant with paravertebral abscess and granulation tissue”. The patient was operated and necrotic tissue was removed by curettage, relieving the compression on L2-L3 and on the disc distance. In culture examination of the sample “candida albicans” was isolated. Antifungal treatment with Amphotericin B was started. Patient's pain was reduced and MRI findings showed some regression in abscess following the treatment. There was improvement in neurological examination. However, relapse in AML was observed in bone marrow aspiration, performed during follow-up and chemotherapy was started again. On the second day of chemotherapy high fever started and cellulitis developed on the right leg. The patient received hemodialysis treatment due to increase in BUN and creatinine levels. Pulmonary edema and associated respiratory insufficiency was developed and the patient died. Fungal infections are one of the most important clinical problems in leukemia patients. However, vertebral osteomyelitis secondary to fungal infection is relatively a rare condition and delay in diagnosis and treatment may led to serious neurological problems. Suspection of a probable fungal infection by clinicians seems vital in such cases. Bone scintigraphy has no place in routine evaluation of leukemia patients. However, we consider that bone scintigraphy should be kept in mind in the first stage of evaluation of such cases, together with other radiological examination, we think that evaluation with consideration of three-phase bone scintigraphy would be beneficial.

Keywords: Candida, acute myeloid leukemia, bone scintigraphy, vertebrae osteomyelitis

 

Özet

Akut miyeloid lösemi (AML) nedeni ile 4 kür tedavi aldıktan sonra, bel ağrısı gelişen 63 yaşındaki erkek hastada yapılan MR incelemesi raporu “L2-L3 vertebrada primer hastalığın metastazı” idi. Ağrı medikasyonlarına yanıt alınamayan hasta, nükleer tıp bölümüne kemik sintigrafisi için gönderildi. Tc-99m MDP ile yapılan kemik sintigrafisinde, enfeksiyon veya kırık şüphesi uyandıran, L2-L3 vertebralarda diffüz osteoblastik aktivite artışları bununla birlikte, sağ sakroiliak eklemde fokal, osteoblastik aktivite tutulumu izlendi. Bu sırada hastada bilateral progresif alt extremitelerde güç kaybı ve bacaklarda uyuşma şikayetleri gelişti. Tekrarlanan MR “L2-L3 vertebra disk mesafesinde enfeksiyon ile uyumlu görünüm, belirgin tekal bası, L2-L3 vertebralarda osteomyelite bağlı yükseklik kaybı, paravertebral abse ve granülasyon dokusu ile uyumlu kitle görünümü” olarak rapor edildi. Hasta operasyona alındı ve L2-L3 dekompresyon ve disk mesafesinde küretaj yapılarak nekrotik doku temizlendi. Gönderilen numunenin kültür incelemesinde “Candida albicans” üredi. Amphotericin B ile antifungal tedavi başlandı. Tedaviyi takiben hastanın ağrılarında azalma oldu ve MRI bulguları absede gerileme gösterdi. Nörolojik muayenede düzelme vardı. Ancak takipleri sırasında yapılan kemik iliği aspirasyonunda, AML’nin nüks ettiği saptandı ve yeniden kemoterapiye başlandı. Kemoterapinin 2.gününde yüksek ateş, sağ bacakta selülit gelişti. BUN ve kreatinin düzeylerinin yükselmesi nedeniyle hasta diyalize alındı. Akciğer ödemine bağlı solunum yetmezliği gelişti ve hasta kaybedildi. Fungal enfeksiyonlar, lösemili hastalarda en önemli klinik sorundur. Bununla birlikte fungal enfeksiyonlara sekonder gelişen vertebral osteomyelit nadir bir durumdur ve tanı ve tedavideki gecikme ciddi nörolojik sorunlara neden olabilir. Bu tür vakalarda klinisyenler tarafından fungal enfeksiyondan şüphelenmesi hayati önem taşır. Lösemilerde kemik sintigrafisinin rutinde yeri yoktur. Bununla birlikte, bu tür vakaların değerlendirilmesinde, kemik sintigrafisi diğer radyolojik tetkikler ile birlikte ilk aşamada akılda tutulmalıdır ki biz üç fazlı kemik sintigrafisi ile değerlendirme yapılmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar sözcükler: Candida, Akut myeloid lösemi, kemik sintigrafi, vertebra osteomyelit

References

 • Shalaby-Rana E, Majd M. (99m)Tc-MDP scintigraphic findings in children with leukemia: value of early and delayed whole-body imaging. J Nucl Med 2001; 42: 878Bernard EJ, Nicholls WD, Howman-Giles RB, Kellie SJ, Uren RF. Patterns of abnormality on bone scans in acute childhood leukemia. J Nucl Med 1998; 39: 1983Menzin J, Lang KM, Friedman M, Dixon D, Marton JP, Wilson J. Excess mortality, length of stay, and costs associated with serious fungal infections among elderly cancer patients: findings from linked SEER-Medicare data. Value Health 2005; 8: 140-8.
 • Aytekin A, Peksarı Y. Immunology of candidal infections. T Klin Dermatol 2002; 12: 229-36.
 • Eggimann P, Garbino J, Pittet D. Epidemiology of Candida species infections in critically ill non-immunosuppressed patients. Lancet Infect Dis 2003; 3:685-702. Kume H, Yamazaki T, Abe M, Tanuma H, Okudaira M, Okayasu I. Increase in Aspergillosis and Severe mycotic infection in patients with leukemia and MDS: Comparison of the data from the annual of the pathological autopsy cases in Japan in 1989, 1993 and 1997. Pathol Int 2003; 53: 744-50.
 • Gursel T, Kaya Z, Kocak U, Erbaş G, Akyurek N, Tali ET. Candida vertebra osteomyelitis in a girl with factor X deficiency. Hemophilia 2005; 11: 629-32.
 • Shaikh Z, Shaikh S, Pujol F, Trauber D, Sam M. Candida tropicalis osteomyelitis: Case report and review of literature. Am J Med 2005; 118: 795-8.
 • Özdemir N, Çelik L, Oğuzoğlu S, Yıldırım L, Bezircioğlu H. Cervical vertebral osteomyelitis and epidural abscess caused by Candida albicans in a patient with chronic renal failure. Turk Neurosurg 2008; 18: 207-10.
 • Tew CW, Han FC, Jureen R, Tey BH. Aspergillus vertebral osteomyelitis and epidural abscess. Singapore Med J 2009; 50: e151-4.
 • Zhu LP, Chen XS, Wu JQ, Yang FF, Weng XH. Aspergillus vertebral osteomyelitis and ureteral obstruction after liver transplantation. Transpl Infect Dis 2011; 13: 192-9.
 • Cha JG, Hong HS, Koh YW, Kim HK, Park JM. Candida albicans osteomyelitis of the cervical spine. Skeletal Radiol 2008; 37: 347-50.
 • Hendrickx L, Van Wijngaerden E, Samson I, Peetermans WE. Candidal vertebral osteomyelitis: report of 6 patients, and a review. Clin Infect Dis 2001; 32: 527
 • Williams RL, Fukui MB, Meltzer CC, Swarnkar A, Johnson DW, Welch W. Fungal spinal osteomyelitis in the immunocompromised patient: MR findings in three cases. AJNR Am J Neuroradiol 1999; 20: 381-5.
 • Ferra C, Doebbeling BN, Hollis RJ, Pfaller MA, Lee CK, Gingrich RD. Candida tropicalis vertebral osteomyelitis: A late sequela of fungemia. Clin Infect Dis 1994; 19: 697-703.
 • Miller DJ, Mejicano GC. Vertebral osteomyelitis due to Candida Species: Case Report and Literature Review. Clin Infect Dis 2001; 33: 523-30.
 • Johnson JL, Moscinski L, Zuckerman K. Value of positron emission tomography scan in staging cancers, and an unusual presentation of acute myeloid leukemia. Case Acute myeloid leukemia presenting with lytic bone lesions. J Clin Oncol 2004; 15; 22: 2968-70.
 • Lima CS, Pinto Neto JV, da Cunha ML, Vassallo J, Cardinalli IA, De Souza CA. Osteolytic lesions as a presenting sign of acute myeloid leukemia. Haematologia 2000; 30: 325-31.

Fungal vertebral osteomyelitli akut myeloid lösemi hastasında kemik sintigrafisi

Year 2013, Volume: 35 Issue: 3, 423 - 428, 27.09.2013

Abstract

Akut miyeloid lösemi (AML) nedeni ile 4 kür tedavi aldıktan sonra, bel ağrısı gelişen 63 yaşındaki erkek hastada yapılan MR incelemesi raporu “L2-L3 vertebrada primer hastalığın metastazı” idi. Ağrı medikasyonlarına yanıt alınamayan hasta, nükleer tıp bölümüne kemik sintigrafisi için gönderildi. Tc-99m MDP ile yapılan kemik sintigrafisinde, enfeksiyon veya kırık şüphesi uyandıran, L2-L3 vertebralarda diffüz osteoblastik aktivite artışları bununla birlikte, sağ sakroiliak eklemde fokal, osteoblastik aktivite tutulumu izlendi. Bu sırada hastada bilateral progresif alt extremitelerde güç kaybı ve bacaklarda uyuşma şikayetleri gelişti. Tekrarlanan MR “L2-L3 vertebra disk mesafesinde enfeksiyon ile uyumlu görünüm, belirgin tekal bası, L2-L3 vertebralarda osteomyelite bağlı yükseklik kaybı, paravertebral abse ve granülasyon dokusu ile uyumlu kitle görünümü” olarak rapor edildi. Hasta operasyona alındı ve L2-L3 dekompresyon ve disk mesafesinde küretaj yapılarak nekrotik doku temizlendi. Gönderilen numunenin kültür incelemesinde “Candida albicans” üredi. Amphotericin B ile antifungal tedavi başlandı. Tedaviyi takiben hastanın ağrılarında azalma oldu ve MRI bulguları absede gerileme gösterdi. Nörolojik muayenede düzelme vardı. Ancak takipleri sırasında yapılan kemik iliği aspirasyonunda, AML’nin nüks ettiği saptandı ve yeniden kemoterapiye başlandı. Kemoterapinin 2.gününde yüksek ateş, sağ bacakta selülit gelişti. BUN ve kreatinin düzeylerinin yükselmesi nedeniyle hasta diyalize alındı. Akciğer ödemine bağlı solunum yetmezliği gelişti ve hasta kaybedildi. Fungal enfeksiyonlar, lösemili hastalarda en önemli klinik sorundur. Bununla birlikte fungal enfeksiyonlara sekonder gelişen vertebral osteomyelit nadir bir durumdur ve tanı ve tedavideki gecikme ciddi nörolojik sorunlara neden olabilir. Bu tür vakalarda klinisyenler tarafından fungal enfeksiyondan şüphelenmesi hayati önem taşır. Lösemilerde kemik sintigrafisinin rutinde yeri yoktur. Bununla birlikte, bu tür vakaların değerlendirilmesinde, kemik sintigrafisi diğer radyolojik tetkikler ile birlikte ilk aşamada akılda tutulmalıdır ki biz üç fazlı kemik sintigrafisi ile değerlendirme yapılmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.

References

 • Shalaby-Rana E, Majd M. (99m)Tc-MDP scintigraphic findings in children with leukemia: value of early and delayed whole-body imaging. J Nucl Med 2001; 42: 878Bernard EJ, Nicholls WD, Howman-Giles RB, Kellie SJ, Uren RF. Patterns of abnormality on bone scans in acute childhood leukemia. J Nucl Med 1998; 39: 1983Menzin J, Lang KM, Friedman M, Dixon D, Marton JP, Wilson J. Excess mortality, length of stay, and costs associated with serious fungal infections among elderly cancer patients: findings from linked SEER-Medicare data. Value Health 2005; 8: 140-8.
 • Aytekin A, Peksarı Y. Immunology of candidal infections. T Klin Dermatol 2002; 12: 229-36.
 • Eggimann P, Garbino J, Pittet D. Epidemiology of Candida species infections in critically ill non-immunosuppressed patients. Lancet Infect Dis 2003; 3:685-702. Kume H, Yamazaki T, Abe M, Tanuma H, Okudaira M, Okayasu I. Increase in Aspergillosis and Severe mycotic infection in patients with leukemia and MDS: Comparison of the data from the annual of the pathological autopsy cases in Japan in 1989, 1993 and 1997. Pathol Int 2003; 53: 744-50.
 • Gursel T, Kaya Z, Kocak U, Erbaş G, Akyurek N, Tali ET. Candida vertebra osteomyelitis in a girl with factor X deficiency. Hemophilia 2005; 11: 629-32.
 • Shaikh Z, Shaikh S, Pujol F, Trauber D, Sam M. Candida tropicalis osteomyelitis: Case report and review of literature. Am J Med 2005; 118: 795-8.
 • Özdemir N, Çelik L, Oğuzoğlu S, Yıldırım L, Bezircioğlu H. Cervical vertebral osteomyelitis and epidural abscess caused by Candida albicans in a patient with chronic renal failure. Turk Neurosurg 2008; 18: 207-10.
 • Tew CW, Han FC, Jureen R, Tey BH. Aspergillus vertebral osteomyelitis and epidural abscess. Singapore Med J 2009; 50: e151-4.
 • Zhu LP, Chen XS, Wu JQ, Yang FF, Weng XH. Aspergillus vertebral osteomyelitis and ureteral obstruction after liver transplantation. Transpl Infect Dis 2011; 13: 192-9.
 • Cha JG, Hong HS, Koh YW, Kim HK, Park JM. Candida albicans osteomyelitis of the cervical spine. Skeletal Radiol 2008; 37: 347-50.
 • Hendrickx L, Van Wijngaerden E, Samson I, Peetermans WE. Candidal vertebral osteomyelitis: report of 6 patients, and a review. Clin Infect Dis 2001; 32: 527
 • Williams RL, Fukui MB, Meltzer CC, Swarnkar A, Johnson DW, Welch W. Fungal spinal osteomyelitis in the immunocompromised patient: MR findings in three cases. AJNR Am J Neuroradiol 1999; 20: 381-5.
 • Ferra C, Doebbeling BN, Hollis RJ, Pfaller MA, Lee CK, Gingrich RD. Candida tropicalis vertebral osteomyelitis: A late sequela of fungemia. Clin Infect Dis 1994; 19: 697-703.
 • Miller DJ, Mejicano GC. Vertebral osteomyelitis due to Candida Species: Case Report and Literature Review. Clin Infect Dis 2001; 33: 523-30.
 • Johnson JL, Moscinski L, Zuckerman K. Value of positron emission tomography scan in staging cancers, and an unusual presentation of acute myeloid leukemia. Case Acute myeloid leukemia presenting with lytic bone lesions. J Clin Oncol 2004; 15; 22: 2968-70.
 • Lima CS, Pinto Neto JV, da Cunha ML, Vassallo J, Cardinalli IA, De Souza CA. Osteolytic lesions as a presenting sign of acute myeloid leukemia. Haematologia 2000; 30: 325-31.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Case Reports
Authors

Zekiye Hasbek

Taner Erselcan

Bülent Turgut

Ayşegül Özdal

Publication Date September 27, 2013
Published in Issue Year 2013Volume: 35 Issue: 3

Cite

AMA Hasbek Z, Erselcan T, Turgut B, Özdal A. Bone scintigraphy in acute myeloid leukemia patient with fungal vertebral osteomyelitis. CMJ. September 2013;35(3):423-428.