BibTex RIS Cite

Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi

Year 2013, Volume: 35 Issue: 3, 345 - 349, 27.09.2013

Abstract

Özet

Amaç. Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens (GİL) ve nükleuslarda pars plana vitrektomi sonuçlarını değerlendirmektir. Yöntem. Ocak 2009-Ocak 2010 tarihleri arasında katarakt cerrahisi esnasında ve travmaya bağlı olarak vitreusa disloke olan GİL ve nükleuslara pars plana vitrektomi uygulanan olguların dosya bilgileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular. Dokuz olgu katarakt cerrahisi sırasında, 3 olgu travmaya bağlı olarak nükleus dislokasyonu, 5 olgu katarakt cerrahisi esnasında GİL dislokasyonu, 1 olgu ise katarakt cerrahisi sırasında hem nükleus hem de GİL dislokasyonu olmak üzere 18 hasta çalışma kapsamında değerlendirildi. Hastaların ameliyat öncesinde görme keskinliği ortanca değeri 0.0025 (0,0025-0,002) seviyesindeyken, ameliyat sonrasında görme keskinliği ortanca değeri 0,1 (0,0025-0,8) olarak bulundu. 17 olgunun (%94,4) ameliyat sonrası görme keskinliğinde, ameliyat öncesi değere göre artış olduğu görüldü. PPV ile aynı seansta 11 olguda sulkusa, 3 olguda ön kamaraya, 4 olguda ise skleraya fikse edilen GİL implantayonu yapıldı. GİL dislokasyonu olan bir olguda ise korneal kesafet nedeni ile görme değişmemiştir. Bir olguda ise ameliyat sonrası 1,5 ay sonra retina dekolmanı görülmüş ve skleral çökertme ameliyatı yapılmıştır. Sonuç. Katarakt cerrahisi ve travmaya bağlı olarak vitreusa disloke olan nükleuslar ve GİL’lerde kötü görsel prognoz, pars plana vitrektomi ve sekonder GİL implantasyonu ile etkili olarak engellenebilmektedir.

Anahtar sözcükler: Göz içi lens dislokasyonu, katarakt, nükleus dislokasyonu, pars plana vitrektomi

 

Abstract

Aim. Evaluating results of pars plana vitrectomy surgeries for dislocated intraocular lenses and nucleuses during cataract surgeries and related to trauma. Method. Records of cases who underwent pars plana vitrectomy surgeries for vitreus dislocation of intraocular lenses and nucleuses during cataract surgeries and related to trauma between January 2009-January 2010 evaluated retrospectively. Results. 9 cases of nuclues dislocation during cataract surgery and 3 cases of nucleus dislocation after trauma and 5 cases of intraocular lens disloaction during cataract surgery and 1 case of both nucleus and intraocular lens dislocation during cataract surgery totally 18 cases included in the study. Preoperative median of visual acuity values of patients was 0.0025 (0.0025-0.002), postoperative median of visual acuity values was 0.1 (0.0025-0.8). Increased postoperative visual acuity values in comparison to preoperative values were found in 17 cases (94.4 %). In addition to PPV in same surgery intraocular lens implantation in sulcus for 11 cases, in anterior chamber for 3 cases and scleral fixation for 4 cases were performed. Visual acuity didn’t improve for 1 case with intraouclar lens dislocation as a result of corneal opacity. 1 case had retinal detachment 1.5 month after the initial surgery and underwent scleral buckling surgery. Conlusion. For cases with dislocated nucleus and intraocular lenses related to cataract surgery or trauma, bad prognosis can be prevented effectively by performing pars plana vitrectomy and secondary implantation of intraocular lenses.

Keywords: Cataract, intraocular lens dislocation, nucleus dislocation, pars plana vitrectomy

References

 • Leaming DV. Practice styles and preferences of ASCRS members--1995 survey. J Cataract Refract Surg 1996; 22: 931-9.
 • Aasuri MK, Kompella VB, Majji AB. Risk factors for and management of dropped nucleus during phacoemulsification. J Cataract Refract Surg 2001; 27: 1428Kageyama T, Ayaki M, Ogasawara M, Asahiro C, Yaguchi S. Results of vitrectomy performed at the time of phacoemulsification complicated by intravitreal lens fragments. Br J Ophthalmol 2001; 85: 1038-40.
 • Yeo LM, Charteris DG, Bunce C, Luthert PJ, Gregor ZJ. Retained intravitreal lens fragments after phacoemulsification: a clinicopathological correlation. Br J Ophthalmol 1999; 83: 1135-8.
 • Rossetti A, Doro D. Retained intravitreal lens fragments after phacoemulsification: complications and visual outcome in vitrectomized and nonvitrectomized eyes. J Cataract Refract Surg 2002; 28: 310-5.
 • Agustin AL, Miller KM. Posterior dislocation of a plate-haptic silicone intraocular lens with large fixation holes. J Cataract Refract Surg 2000; 26: 1428
 • Mello MO Jr, Scott IU, Smiddy WE, Flynn HW, Feuer W. Surgical management and outcomes of dislocated intraocular lenses. Ophthalmology 2000; 107: 62-7. Vanner EA, Stewart MW. Vitrectomy timing for retained lens fragments after surgery for age-related cataracts: a systematic review and meta-analysis. Am J Ophthalmol 2011; 152: 345-57.
 • Borne MJ, Tasman W, Regillo C, Malecha M, Sarin L. Outcomes of vitrectomy for retained lens fragments. Ophthalmology 1996; 103: 971-6.
 • Margherio RR, Margherio AR, Pendergast SD, Williams GA, Garretson BR, Strong LE, Trese MT, Cox MS, Hassan TS. Vitrectomy for retained lens fragments after phacoemulsification. Ophthalmology 1997; 104: 1426-32.
 • Stefaniotou M, Aspiotis M, Pappa C, Eftaxias V, Psilas K. Timing of dislocated nuclear fragment management after cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2003; 29: 1985-8.
 • Kwok AK, Li KK, Lai TY, Lam DS. Pars plana vitrectomy in the management of retained intravitreal lens fragments after cataract surgery. Clin Experiment Ophthalmol 2002; 30: 399-403.
 • Verma L, Gogoi M, Tewari HK, Kumar A, Talwar D. Comparative study of vitrectomy for dropped nucleus with and without the use of perfluorocarbon liquid. Clinical, electrophysiological and visual field outcomes. Acta Ophthalmol Scand 2001; 79: 354-8.
 • Mensiz E, Aytuluner E, Ozerturk Y. Scleral fixation suture technique without lens removal for posteriorly dislocated intraocular lenses. Can J Ophthalmol 2002; 37: 290-4.
 • Kokame GT, Yamamoto I, Mandel H. Scleral fixation of dislocated posterior chamber intraocular lenses: Temporary haptic externalization through a clear corneal incision. J Cataract Refract Surg 2004; 30: 1049-56.
 • Şerif N, Özdek Ş, Gürelik G, Akata F, Hasanreisoğlu B. Vitreusa disloke intraoküler enslerde cerrahi tedavi yaklaşımları ve sonuçlarımız. Ret-Vit 2006; 14: 181-4.
 • Kerimoğlu H, Kamış Ü, Adam M, Özkağnıcı A, Gündüz K, Okudan S. Katarakt cerrahisi sırasında vitreusa lens parçası düşen gözlerin klinik, cerrahi özellikleri ve 6 aylık takip sonuçları. Ret-Vit 2009; 17: 185-91.
 • Kayıkçıoğlu Ö, Seymenoğlu G, Cinali M. Vitreus boşluğuna düşmüş nükleus ve göz içi lensli olgularımızın incelenmesi. Ret-Vit 2008; 16: 250-4.
 • Demir MN, Acar MA, Ünlü N, Kocaoğlan H, Sargın M, Örnek F. Vitreus içine lükse nükleus parçalarının çıkarılmasında fakofragmantasyon ve crushing yöntemleri. Ret-Vit 2006; 14: 189-92.
 • Aydın B, Özdek Ş, Gürelik G, Önol M, Hasanreisoğlu B. Katarakt cerrahisine bağlı nükleus luksasyonlarında aynı farklı seanslarda nükleus ekstraksiyonu cerrahisi sonuçlarının değerlendirilmesi. Ret-Vit 2002; 10: 76-82.
 • Salehi A, Razmju H, Beni AN, Beni ZN. Visual outcome of early and late pars plana vitrectomy in patients with dropped nucleus during phacoemulsification. J Res Med Sci 2011; 16: 1422-9.

Orijinal araştırma-Original research Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi

Year 2013, Volume: 35 Issue: 3, 345 - 349, 27.09.2013

Abstract

Amaç. Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens (GİL) ve nükleuslarda pars plana vitrektomi sonuçlarını değerlendirmektir. Yöntem. Ocak 2009-Ocak 2010 tarihleri arasında katarakt cerrahisi esnasında ve travmaya bağlı olarak vitreusa disloke olan GİL ve nükleuslara pars plana vitrektomi uygulanan olguların dosya bilgileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular. Dokuz olgu katarakt cerrahisi sırasında, 3 olgu travmaya bağlı olarak nükleus dislokasyonu, 5 olgu katarakt cerrahisi esnasında GİL dislokasyonu, 1 olgu ise katarakt cerrahisi sırasında hem nükleus hem de GİL dislokasyonu olmak üzere 18 hasta çalışma kapsamında değerlendirildi. Hastaların ameliyat öncesinde görme keskinliği ortanca değeri 0.0025 (0,0025-0,002) seviyesindeyken, ameliyat sonrasında görme keskinliği ortanca değeri 0,1 (0,00250,8) olarak bulundu. 17 olgunun (%94,4) ameliyat sonrası görme keskinliğinde, ameliyat öncesi değere göre artış olduğu görüldü. PPV ile aynı seansta 11 olguda sulkusa, 3 olguda ön kamaraya, 4 olguda ise skleraya fikse edilen GİL implantayonu yapıldı. GİL dislokasyonu olan bir olguda ise korneal kesafet nedeni ile görme değişmemiştir. Bir olguda ise ameliyat sonrası 1,5 ay sonra retina dekolmanı görülmüş ve skleral çökertme ameliyatı yapılmıştır. Sonuç. Katarakt cerrahisi ve travmaya bağlı olarak vitreusa disloke olan nükleuslar ve GİL’lerde kötü görsel prognoz, pars plana vitrektomi ve sekonder GİL implantasyonu ile etkili olarak engellenebilmektedir.

References

 • Leaming DV. Practice styles and preferences of ASCRS members--1995 survey. J Cataract Refract Surg 1996; 22: 931-9.
 • Aasuri MK, Kompella VB, Majji AB. Risk factors for and management of dropped nucleus during phacoemulsification. J Cataract Refract Surg 2001; 27: 1428Kageyama T, Ayaki M, Ogasawara M, Asahiro C, Yaguchi S. Results of vitrectomy performed at the time of phacoemulsification complicated by intravitreal lens fragments. Br J Ophthalmol 2001; 85: 1038-40.
 • Yeo LM, Charteris DG, Bunce C, Luthert PJ, Gregor ZJ. Retained intravitreal lens fragments after phacoemulsification: a clinicopathological correlation. Br J Ophthalmol 1999; 83: 1135-8.
 • Rossetti A, Doro D. Retained intravitreal lens fragments after phacoemulsification: complications and visual outcome in vitrectomized and nonvitrectomized eyes. J Cataract Refract Surg 2002; 28: 310-5.
 • Agustin AL, Miller KM. Posterior dislocation of a plate-haptic silicone intraocular lens with large fixation holes. J Cataract Refract Surg 2000; 26: 1428
 • Mello MO Jr, Scott IU, Smiddy WE, Flynn HW, Feuer W. Surgical management and outcomes of dislocated intraocular lenses. Ophthalmology 2000; 107: 62-7. Vanner EA, Stewart MW. Vitrectomy timing for retained lens fragments after surgery for age-related cataracts: a systematic review and meta-analysis. Am J Ophthalmol 2011; 152: 345-57.
 • Borne MJ, Tasman W, Regillo C, Malecha M, Sarin L. Outcomes of vitrectomy for retained lens fragments. Ophthalmology 1996; 103: 971-6.
 • Margherio RR, Margherio AR, Pendergast SD, Williams GA, Garretson BR, Strong LE, Trese MT, Cox MS, Hassan TS. Vitrectomy for retained lens fragments after phacoemulsification. Ophthalmology 1997; 104: 1426-32.
 • Stefaniotou M, Aspiotis M, Pappa C, Eftaxias V, Psilas K. Timing of dislocated nuclear fragment management after cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2003; 29: 1985-8.
 • Kwok AK, Li KK, Lai TY, Lam DS. Pars plana vitrectomy in the management of retained intravitreal lens fragments after cataract surgery. Clin Experiment Ophthalmol 2002; 30: 399-403.
 • Verma L, Gogoi M, Tewari HK, Kumar A, Talwar D. Comparative study of vitrectomy for dropped nucleus with and without the use of perfluorocarbon liquid. Clinical, electrophysiological and visual field outcomes. Acta Ophthalmol Scand 2001; 79: 354-8.
 • Mensiz E, Aytuluner E, Ozerturk Y. Scleral fixation suture technique without lens removal for posteriorly dislocated intraocular lenses. Can J Ophthalmol 2002; 37: 290-4.
 • Kokame GT, Yamamoto I, Mandel H. Scleral fixation of dislocated posterior chamber intraocular lenses: Temporary haptic externalization through a clear corneal incision. J Cataract Refract Surg 2004; 30: 1049-56.
 • Şerif N, Özdek Ş, Gürelik G, Akata F, Hasanreisoğlu B. Vitreusa disloke intraoküler enslerde cerrahi tedavi yaklaşımları ve sonuçlarımız. Ret-Vit 2006; 14: 181-4.
 • Kerimoğlu H, Kamış Ü, Adam M, Özkağnıcı A, Gündüz K, Okudan S. Katarakt cerrahisi sırasında vitreusa lens parçası düşen gözlerin klinik, cerrahi özellikleri ve 6 aylık takip sonuçları. Ret-Vit 2009; 17: 185-91.
 • Kayıkçıoğlu Ö, Seymenoğlu G, Cinali M. Vitreus boşluğuna düşmüş nükleus ve göz içi lensli olgularımızın incelenmesi. Ret-Vit 2008; 16: 250-4.
 • Demir MN, Acar MA, Ünlü N, Kocaoğlan H, Sargın M, Örnek F. Vitreus içine lükse nükleus parçalarının çıkarılmasında fakofragmantasyon ve crushing yöntemleri. Ret-Vit 2006; 14: 189-92.
 • Aydın B, Özdek Ş, Gürelik G, Önol M, Hasanreisoğlu B. Katarakt cerrahisine bağlı nükleus luksasyonlarında aynı farklı seanslarda nükleus ekstraksiyonu cerrahisi sonuçlarının değerlendirilmesi. Ret-Vit 2002; 10: 76-82.
 • Salehi A, Razmju H, Beni AN, Beni ZN. Visual outcome of early and late pars plana vitrectomy in patients with dropped nucleus during phacoemulsification. J Res Med Sci 2011; 16: 1422-9.
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Surgical Science Research Articles
Authors

Ayşe Öner

Raşit Kılıç

Osman Polat

Hatice Arda

Sarper Karaküçük

Ertuğrul Mirza

Publication Date September 27, 2013
Published in Issue Year 2013Volume: 35 Issue: 3

Cite

AMA Öner A, Kılıç R, Polat O, Arda H, Karaküçük S, Mirza E. Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi. CMJ. September 2013;35(3):345-349.