Volume: 36 Issue: 4, 12/30/14

Year: 2014

Reviews

Basic Science Research Articles

Medical Science Research Articles

Research Article

3. Diabetik polinöropatik hastalarda memantinin ağrı üzerine etkinliği

5. Sağlık arama davranışı olarak internet kullanımını inceleyen bir araştırma

9. Self-esteem and psychopathology in the children with Type 1 diabetes

Surgical Science Research Articles

Case Reports

Letters to the Editor

1. Korozif özofajit olgusunda oral glutamin desteği