Volume: 45 Issue: 2, 6/30/23

Year: 2023

Reviews

Medical Science Research Articles

Surgical Science Research Articles

Case Reports

The Cumhuriyet Medical Journal (CMJ) is a peer-reviewed open-access international journal that publishes interesting clinical and experimental research conducted in all fields of medicine, interesting case reports, and clinical images, invited reviews, editorials, letters, comments and letters to the Editor including reports on publication and research ethics. The journal is the official scientific publication of the Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Turkey and is printed four times a year, March, July, September, and December. The language of the journal is English.

The journal is based on independent and unbiased double-blinded peer-reviewed principles. Only unpublished papers that are not under review for publication elsewhere can be submitted. Cumhuriyet Medical Journal does not accept multiple submission and duplicate submission even though the previous one was published in a different language. The authors are responsible for the scientific content of the material to be published. The Cumhuriyet Medical Journal reserves the right to request any research materials on which the paper is based.

CMJ is an international journal dedicated to the latest advancement of medicine. The aim of this journal is to provide a platform for scientists and academicians all over the world to

promote, share, and discuss various new issues and developments in different areas of medicine.

The Cumhuriyet Medical Journal is indexed in  Index Copernicus International. The journal is in a reconstruction process. From Editor to site editors, from instructions to review process is being worked on and reshaped to create a better journal. In this context, new index applications are made and we are expecting to be indexed in DOAJ and Cumhuriyet Medical Journal is indexed in EMBASEDOAJEBSCOAll articles are also available in PDF format on our website (www.https://dergipark.org.tr/223) and can be downloaded free of charge.

Cumhuriyet Medical Journal publishes original research papers, reviews, and case reports within medicine, on all basic science aspects of structure, chemistry, developmental biology, physiology and pathology of relevant tissues, as well as on microbiology, biomaterials, and the behavioral sciences as they relate to medicine.


Cumhuriyet Tıp Dergisi hakemli bir dergi olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanır. Temel, dahili ve cerrahi bilim alanlarında en son tanı ve tedavi uygulamalarını, en yeni araştırmaları ve uzman görüşlerini okuyucularına ulaştırmaya çalıştır. Ulusal ve uluslararası İngilizce yazıları basar. Open Journal Systems yazılımını kullanarak açık dergi yayıncılığı formatında internet üzerinden yayınlanır. Ulusal ve uluslararası saygın bir hakem grubu ile çalışarak sürekli kalitesini artırmayı ve daha fazla okuyucu çekmeyi amaçlar. Dergimizin gelişimine katkı yapmak isteyen tüm bilim insanlarının önerilerini dikkate alır.

Cumhuriyet Tıp Dergisi Editörler Kurulu

Cumhuriyet Tıp Dergisi (CMJ) biyomedikal dergilere sunulan makale taslakları için geçerli genel kurallara bağlıdır (1). CMJ’e gönderilen bütün makale taslakları arasından yayımlanabilir olanlar sıkı bir double-blind peer review sürecinden geçirilmektedir. Sunulan her bir makale sunum kurallarına uygunluk bakımından bir ön incelemeye tabi tutulmaktadır.  Bu işlemden geçen makaleler editoryal değerlendirme için bölüm editörüne yönlendirilir. İlgili bölüm editörü en az iki hakem atayacaktır. Hakem seçimi uzmanlık alanlarına ve değerlendirme ilgilerine göre yapılır. Makale yazarlarının kimlikleri hakemlerden gizli tutulmaktadır. Hakemler, editörlere, geribildirim yoluyla, makalenin bilimsel değeri, izlenmiş olan yöntem ve istatistiksel analizlere ilişkin önerilerde bulunurlar. İstatistik bakımından daha fazla veya daha detaylı analiz gerektiren makaleler istatistik uzmanlarına gönderilirler. İlgili bölüm editörü hakem yorumlarını topluca yansıtan genel bir değerlendirme yapar. Bundan sonra baş editör makaleyi değerlendirir ve bir karara varır ki bu kesin hükümdür. Yorumlar, eleştiriler, ve öneriler internet sayfası vasıtasıyla makale yazarlarına iletilir, ancak hakem kimlikleri ifşa edilmez. Yazarlara düzeltim amacıyla geri gönderilen makale metinlerinin, gerekli düzeltmeler  yapılarak, 2 ila 4 hafta içinde yeniden sunulması beklenir.

 

Referans

Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Komitesi. Biyomedikal Dergilere Sunulan Makaleler için Genel Kurallar: International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Biyomedikal Yayın için Yazım ve Redaksiyon. Son güncelleme tarihi: Ekim 2008.  Ulaşım: http://www.icmje.org/index.html. Erişim tarihi: 25 Şubat 2009.

 

YAZARLARA BİLGİ

Kayıt

Makaleler Cumhuriyet Tıp dergisine üye olduktan sonra online olarak yazarlardan biri tarafından kayıt edilmelidir. Microsoft Word formatındaki (.doc, .docx, .rtf) dosyalar kaydedilebilir. Herhangi bir sayfa sınırlaması yoktur. Eğer makalenin dosyalarını yükleme sırasında bir problem yaşanırsa, özellikle şekil içeren makalelerde makalenin ebadının azaltılması gerekir. Yazarlardan herhangi biri dışında yapılacak kayıtlar kabul edilmeyecektir. Kaydı yapan yazar kayıt ve değerlendirme sürecindeki tüm sorumlulukları almış olacaktır. Kayıt sırasında yaşanacak teknik problemlerde cumhuriyettipdergisi@gmail.com adresinden destek istenebilir.


 

Kabul Koşulları

Gönderilecek yayınların daha önce başka yerde yayınlanmamış (özet, yayımlanmış bir konferansın bölümü, derleme veya tez çalışmaları hariç) ve başka bir dergi tarafından değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Kaydı yapan yazar makalenin yayımlanması ile ilgili olarak tüm yazarların sorumluluğunu almış bulunacaktır. Belli kurumdan çıkan yayınlarda o kurumun onayının bulunmasını sağlamakta aynı zamanda yazarların sorumluluğundadır. Kabul tarihini sadece editöryel ofis tarafından yazılan kabul yazısı gösterir. Daha sonraki mektuplaşmalar ve düzeltmeler aksi gerekmedikçe yazar’(lar) a yayımdan önce gönderilecektir. Yayının yayımlanabilmesi için tüm yazarlar tarafından izin verilmesi gerekmektedir. İzin için gerekli tüm belgeler cumhuriyettipdergisi@gmail.com adresine gönderilebilir.

Değerlendirme

Değerlendirmeye alınan tüm çalışmalar akademik olarak belli standartları karşılamalıdır. Kayıtlar editör tarafından değerlendirilecek ve reddedilmemesi durumunda yazarlar tarafından bilinmeyen hakemler tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Kaydı yapan yazardan elektronik posta yoluyla kayıt sırasında 6 taneye kadar hakem önermesi istenecektir.

Başlık ve yazar bilgileri

Aşağıdaki bilgileri içermelidir

Yazı başlığı

Yazarların tam isimleri

Kurumun elektronik posta adresleri

İletişim adresi

Elektronik posta adresi

Özet

Makale bir özet içermelidir. Özet referansları içermeden 250-300 kelime arasında olmalıdır.

Anahtar Sözcükler

Bilimsel makalelerin anahtar sözcükleri Türkiye Bilim Terimleri (www.bilimterimleri.com) adresinden seçilmelidir.


Giriş

Bu bölüm alt başlık içermemelidir.

Gereç ve Yöntem

Bu bölüm bütün prosedürlerin tekrarlanmasını sağlayabilecek kadar detaylı yazılmalıdır. Eğer gerekirse alt başlıklara ayrılabilir.

Bulgular ve Tartışma

Bu bölüm alt başlıklara ayrılabilir ya da birleştirilebilir.

Sonuçlar

Bu bölüm sonuçları açıkça açıklamalı ve çalışmanın önemi ve yararını belirtmelidir.


 

OLGU SUNUMU
Olgu sunumu yazıları özet, giriş, olgu, tartışma, referanslar şeklinde düzenlenmelidir.

Yayın devir formu

Yazarların yayının tüm haklarını devrettiği belirtilmelidir.

Teşekkür

Teşekkür kısmı için basit cümleler kullanılmalıdır. Örneğin CÜBAP (T-1111) tarafından desteklenmiştir. Değerli teknik ve editöryel katkılarından dolayı Prof. Dr. Mehmet Sözer’e teşekkür ederiz. Ahmet Yıldız’a ingilizce düzeltmeler için teşekkür ederiz. Emine Yeter’e çalışmadaki konuların istatistiksel metot ve analiz konusundaki yardımlarından dolayı teşekkür ederiz.

Kaynaklar

Yazarlar her bir kaynaktaki bilgilerin doğru ve tam olmasını sağlamakla sorumludurlar. Bütün referanslar ardışık olarak numaralandırılmalıdır ve referanslar makale içinde köşeli parantez içinde gösterilmelidir (örneğin; Smith ve arkadaşları [9] tarafından tartışıldığı gibi veya başka yerde de tartışıldığı gibi [9, 10]) Bütün referanslara makale içinde atıf yapılmalıdır, atıf yapılmayan referanslar çıkarılacaktır. Bütün yazar isimleri “ve ark.” şeklinde ibareler kullanılmadan açıkça yazılacaktır.

Örnek kaynaklar:

Nicopoullos JD, Ramsay JW, Gilling-Smith C, Almeida PA. Frozen embryos generated from surgically retrieved sperm from azoospermic men: are they clinically viable? J Assist Reprod Genet 2004; 21: 401-7.

National Cancer Institute, Surveillance Epidemiology and End Results. Cancer of the Corpus and Uterus, NOS.

Adres: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/corp.html?statfacts_page=corp. Retrieved March 2, 2008. (web sitesi örnek referansı)

Isaacson KB. Endometrial ablation. In: UpToDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2008.

Speroff L, Fritz MA. Anovulation and The Polycystic Ovary. In. Speroff L, Fritz MA (Eds). Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. 7th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams and Wilkins; 2005: chap 12. ( web sitelerinde bulunan online kitap bölümlerinin örnek referansı)

Mazur MT, Kurman RJ. Dysfunctional Uterine Bleeding. In: Mazur MT, Kurman RJ (Eds). Diagnosis of endometrial biopsies and curettings. A practical approach. 2nd ed. Berlin: Springer, 2005; pp 100-120. (Basılmış kitap bölümlerinin örnek referansı)

Şekillerin hazırlanması

Her bir şekil yayının içinde veya ayrı bir dosya olarak yüklenebilir ve yayın içinde sırasına göre isimlendirilmelidir. Şekil genişliği 4-6 inç ve 300 dpi olmalıdır. Şekil altyazıları açık ve net olmalıdır.

Tabloların hazırlanması

Tablolara metin içinde atıf yapılmalıdır. Her bir tablo açıklayıcı bir başlık içermelidir ve eğer sayısal ölçümler kullanılırsa birimler sütün başlıklarında belirtilmelidir.

 

Düzeltmeler

Düzeltmeler yayıncıya alındıktan sonra 2-3 gün içinde geri gönderilmelidir. Yayıncı en doğru yayını sağlamak için her şeyi yapacaktır. Bu nedenle makale ve şekillerin derginin tarzında yazılması gerekmektedir.

Telif hakkı

Açık alan yazarları yazılarının telif haklarını kaybetmezler ve tüm yazılar Yaratıcı Ortak Atıf Lisansı altında dağıtılır ve izinsiz kullanımı, dağıtılması ve çoğaltılması engellenir.

Bu yayında kullanılan genel tanımlayıcı isimler, marka isimleri, ticari markalar özel olarak belirtilmediği zaman bile bu isimlerin ilgili kanunlar ve kurallar tarafından korunmadığını göstermez.

Bu dergide yayınlanan bilgilerin doğruluğuna ve yayım tarihinde yanlış yapılmamasına dikkat edilmesine rağmen yazarlar, editörler veya yayıncı yayında bulunan herhangi bir yanlış veya ihmalin sorumluluğunu almamaktadır. Yayıncı içeriğin herhangi bir yasal sorumluluğunu kabul etmemektedir.

Açıklık Politikası
Parasal kazanç olması gibi sekonder bir ilgi ile araştırma kalitesi hakkındaki kararın etkilendiği durumlarda çıkar çatışması doğar. Bu yüzden yazarlarımızın çıkar çatışması olabilecek tüm durumları yazılarında belirtmeleri gerekir.

Etik rehber

Yeni metotlar ve etik izin gerektiren durumlar detaylıca aşağıdaki gibi yazılmalıdır:

İnsan deneyleri: Bütün çalışmalar Helsinki Bildirgesine (1964) göre yapılmalıdır. Herhangi bir zarar verme ihtimali olan çalışmalar şunları içermelidir:

Katılımcıların bilgilendirilmiş oluru mutlaka alınmalıdır

Deney prosedürlerini ilgili etik kurulun mutlaka kabul etmesi gerekir.

Hayvan deneyleri: Canlı hayvanlar üzerinde yapılan deneyler şunları sağlamalıdır:

Kullanılacak anestetik ve cerrahi yöntemlerin açık ve net anlatımı

Deneyin her bir basamağında hayvanın acı çekmesinin engelleneceği açıklanmalıdır. İzole dokular üzerinde yapılan çalışmalarda donör dokuların nasıl elde edileceği açıklanmalıdır.

Cumhuriyet Tıp Dergisi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından çevrimiçi olarak yayınlanır.

Cumhuriyet Tıp Dergisi yılda dört sayı basmayı amaçlamaktadır.

Bu dergi, araştırmanın kamu yararına serbestçe  ulaşılabilir olması ve daha kapsamlı bir küresel bilgi alış verişi sağlama ilkesi doğrultusunda, içeriğini hemen açık erişime sunmaktadır. Bu derginin sayfasına girilen isimler ve elektronik posta adresleri tamamen derginin ifade edilmiş amaçları kapsamında kullanılacaktır ve başka herhangi bir amaç veya kesimin erişimine açılmayacaktır.

Önerilen Ortak Haklarla İlgili Uyarılar

Hemen Erişim Sağlayan Yayınlar için Önerilen Politikalar

Bu yayını yayınlayanlar yayıncılar aşağıdaki şartları kabul eder:

a. Yayın sahipleri telif haklarını elinde bulundurur ve çalışmanın yayın sahiplerinin ve bu yayındaki ilk basımı yapanların onayı dahilinde çalışmanın paylaşılmasını sağlayan Creative Commons Attribution License ile eş zamanlı olarak lisanslanan çalışma ile birlikte ilk yayın hakkını bağışlar.

b. Yayın sahipleri, bu yayındaki ilk basımın bilgisi dahilinde olmak üzere, çalışmanın yayınlanmış versiyonun tekelci olmayan dağıtımı (örneğin bilgi kaynağı kuruluşlara vermek veya kitap olarak yayınlamak gibi) için ayrı, sözleşmeye bağlanmış ek kontratlar yapabilir.

c. Yayın sahiplerinin çalışmalarını online (bilgi kaynağı kuruluşlar ve kendi web siteleri gibi) olarak göndermelerine izin verilir ve kabul süreci öncesinde ve sırasında teşvik edilir çünkü bu durum yayınlanmış daha çok ve olabildiğince erken alıntılanması gibi üretken değişimlere yol açabilir.

 

 

Yayın Etiği
Cumhuriyet Tıp Dergisinin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.
Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Cumhuriyet Tıp Dergisinin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.
Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Yayıncının Etik Sorumlukları
Cumhuriyet Tıp Dergisinin yayıncısı olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir kamu eğitim kuruluşudur.
Editörler Kurulu üyeleri, eğitim bilimlerinin bilim dalları gözetilerek her üye üç yıl için görevlendirilir. Editörler Kurulu başkanı olarak bir editör ve duruma göre bir ya da birden fazla editör yardımcısı ile alan editörleri belirlenir. Ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Süresi dolan üyenin süresi uzatılabilir. Editör, makalenin konusuna göre, gerekli olduğunda Editörler Kurulu üyesi olmayan öğretim üyelerine alan editörü olarak incelemesi için makale gönderebilir.
Cumhuriyet Tıp Dergisinin Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları
• Cumhuriyet Tıp Dergisine başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Cumhuriyet Tıp Dergisinin Editörler Kurulu sorumludur ve Editörler Kurulu bu sorumluluğunu bilir. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
• Cumhuriyet Tıp Dergisinin Editörler Kurulu, Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.

• Cumhuriyet Tıp Dergisinin Editörler Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
• Cumhuriyet Tıp Dergisinin Editörler Kurulu, Cumhuriyet Tıp Dergisinde yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.
• Cumhuriyet Tıp Dergisinin Editörler Kurulu, makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.
• Cumhuriyet Tıp Dergisinin Editörler Kurulu, yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini içeren bir “Yazar Kılavuzu”, hakemlerin değerlendirme aşamasında gerek duyacakları bilgileri içeren “Hakem Kılavuzu” hazırlar, gerektiğinde günceller.

• Cumhuriyet Tıp Dergisinin Editörler Kurulu, hakemleri, yazar(lar)ı güdüleyici politikalar belirler.

• Cumhuriyet Tıp Dergisinin Editörler Kurulu, her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklar.
Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
• Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.

• Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alanyazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
• Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
• Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmezler.
• Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
• Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
• Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
• Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
• Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
• Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir, gerektiğinde eğitim programı hazırlarlar.
• Editörler, yayın sürecinde görev alanlar herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.
• Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
• Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
• Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
• Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
• Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.
• Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.
• Editörler olumsuz sonuçları içeren çalışmaları da göz önünde bulundururlar.
• Editörler, Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Cumhuriyet Tıp Dergisinin makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. Cumhuriyet Tıp Dergisine başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:
• Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.

• Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
• Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
• Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.
Yazarların Etik Sorumlulukları
Cumhuriyet Tıp Dergisine makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:
• Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Cumhuriyet Tıp Dergisine göndermemelidir.
• Yazar(lar), Cumhuriyet Tıp Dergisine özgün makale göndermelidir.
• Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
• Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
• Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
• Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
• Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
• Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
• Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
• Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
• Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.


Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Cumhuriyet Tıp Dergisinin editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda cumhuriyettipdergisi@gmail.com adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

Cumhuriyet Tıp Dergisinde gönderim/süreç işletimi ücretsiz olup, ne gönderi aşamasında ne de basım aşamasında yazarlardan bir ücret talep edilmemektedir.