Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Cumhuriyet Tıp Dergisinde gönderim/süreç işletimi ücretsiz olup, ne gönderi aşamasında ne de basım aşamasında yazarlardan bir ücret talep edilmemektedir.