Cilt: 36 Sayı: 1, 28.03.2014

Yıl: 2014

Derlemeler

Temel Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

Dahili Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

Cerrahi Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

3. Comparison of clinicopathologic features of young and older patients with sporadic colorectal adenocarcinoma

Olgu Sunumları

4. Mitolojide çocuk istismarı olguları

5. A case report of very late stent thrombosis after bare-metal stent implantation

Editöre Mektuplar