Cilt: 32 - Sayı: 2

Yıl: 2010

Editöryal

Derlemeler

Temel Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

Dahili Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

110. Sistemik sklerozda COL1A1 ve COL1A2 gen polimorfizmlerinin incelenmesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

Olgu Sunumları

106. Akut dissemine ensefalomyelit olgularının değerlendirilmesi

108. Sekonder aortoenterik fistül: olgu sunumu

111. Caroli hastalığı: olgu sunumu

Araştırma Makalesi

113. Foix-Chavany-Marie syndrome due to a unilateral opercular infarction

Editöre Mektuplar