Cilt: 34 - Sayı: 2

Yıl: 2012

Derlemeler

Temel Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

Dahili Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

Cerrahi Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

106. Mortality and morbidity risk factors in the surgery of peptic ulcer perforation

108. Midtrimester amniyotik sıvı leptin ve insülin düzeyleri ile gestasyonel diabetes mellitus ilişkisi

Olgu Sunumları

Araştırma Makalesi

108. Sağ koroner arterin miyokardiyal köprüleşmesi