Cilt: 36 Sayı: 4, 30.12.2014

Yıl: 2014

Derlemeler

Temel Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

Dahili Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

Araştırma Makalesi

3. Diabetik polinöropatik hastalarda memantinin ağrı üzerine etkinliği

5. Sağlık arama davranışı olarak internet kullanımını inceleyen bir araştırma

9. Self-esteem and psychopathology in the children with Type 1 diabetes

Cerrahi Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

Olgu Sunumları

Editöre Mektuplar

1. Korozif özofajit olgusunda oral glutamin desteği