Cilt: 31 - Sayı: 3

Yıl: 2009

Editöryal

Derlemeler

Dahili Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

108. Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler

109. Violence and other reasons as cause of death in women

Cerrahi Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

Araştırma Makalesi

106. Periferik arterlerin yalancı ve gerçek anevrizmalarındaki deneyimlerimiz

Olgu Sunumları

106. The deep femoral artery and branching variations: a case report

108. A case of cyst hydatid have a family history with pulmonary, hepatic and splenic involvement

Araştırma Makalesi

109. A rare location of ameboma: sigmoid colon