Cilt: 35 - Sayı: 4

Yıl: 2013

Derlemeler

Temel Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

Dahili Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

Cerrahi Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

106. Predictive factors for conversion to open surgery during laparoscopic cholecystectomy

109. Tibia pilon kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları

Olgu Sunumları

107. Benign pheochromocytoma associated with colorectal cancer: Case report

109. Adams Oliver sendromlu bir yenidoğan: Bir olgu sunumu ve literatür değerlendirmesi

111. A case of Miller Fisher syndrome with progression and early relapse

113. Bir olgu nedeni ile akut infantil hemorajik ödem

117. Chronic intestinal pseudo-obstruction: Report of two cases