Cilt: 32 - Sayı: 1

Yıl: 2010

Editöryal

Derlemeler

Temel Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

Dahili Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

Araştırma Makalesi

109. Fibromiyaljili kadın olgularda gabapentinin etkinliği

110. Hemoptizide etyolojik faktörler

Araştırma Makalesi

113. Obstrüktif uyku apne sendromu ve fibromiyalji sendromu birlikteliği

Cerrahi Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

107. Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda işitsel değerlendirme

Olgu Sunumları

Araştırma Makalesi

113. Ailevi Akdeniz Ateşi ve kronik pankreatit birbirini tetikler mi?

Editöre Mektuplar