Cilt: 34 - Sayı: 4

Yıl: 2012

Derlemeler

Temel Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

Dahili Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

Cerrahi Tıp Bilimleri Araştırma Yazıları

Olgu Sunumları

107. Hereditary angioedema type ΙΙ; report of a case

111. Pena-Shokeir fenotipi: Bir olgu sunumu

113. The treatment of rhinophyma with excision and full-thickness skin graft